Iepen vervangen populieren op Geniedijk Haarlemmermeer

Hoofddorp

Tijdens de zomerstorm zijn op de Geniedijk, met name in Hoofddorp, zo’n vijftig grote populieren omgewaaid en verwijderd. Nog dit jaar worden veertig iepen op de dijk geplant. Dat gebeurt eerder dan gepland in het bomenvervangingsplan in verband met de huisvesting van vleermuizen.

In totaal zijn tijdens de storm in heel Haarlemmermeer meer dan vijfhonderd bomen omgewaaid. Het verwijderen van die bomen en nog eens 20.000 takken en andere bomen kostte de gemeente ruim 800.000 euro. In antwoord op vragen van de PvdA melden B en W dat niet alle bomen worden vervangen. Volgens de kadernota ’vervanging en herplantbeleid’ komen alleen in woonwijken nieuwe bomen te staan als dode en slechte bomen zijn verwijderd.

Bomen in wat bosplantsoen wordt genoemd, worden niet vervangen net zo min als bomen waarvan omwonenden overlast ervaren. Op de Geniedijk is nu echter de ’boomstructuur’ aangetast en hebben de vleermuizen die daar wonen onvoldoende woonruimte.

Kostte het weghalen van de stormschade onverwacht acht ton, het vervangen van bomen gaat niet veel extra kosten. Voor het vervangen van bomen jonger dan vijftien jaar is al geld gereserveerd. Veel van de omgewaaide bomen waren zo jong. Ze worden dit najaar en komend voorjaar vervangen door nieuwe bomen.

In dezelfde periode worden ook nieuwe bomen geplant in de Haarlemmermeerse woonwijken. Door te schuiven met budgetten is daarvoor 628.000 euro extra beschikbaar gesteld. Omdat de omgewaaide bomen al zijn verwijderd, kost het herplanten minder per boom en kunnen er meer bomen worden geplant.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.