Bewoners Haarlems Delftplein tegen containerwoningen voor vluchtelingen

Annalaura Molducci
Haarlem

Bewoners van het Delftplein in Haarlem zijn tegen de komst van tachtig containerwoningen voor vluchtelingen. Dat hebben zestig bewoners van de koopflats in een petitie laten weten aan de gemeente.

Volgens Basjan Berkhout van het Actiecomité Delftwijk Groen staat de gemeente tevens een claim voor planschade te wachten als de plannen toch doorgaan. ,,Die containerwoningen zijn lelijk. Mensen die hier een flat hebben gekocht, zitten daar niet op te wachten. Dat tast de verkoopwaarde van hun koopflat aan”, denkt Berkhout.

Berkhout heeft met bewoner Van Veen het Actiecomité Delftwijk Groen opgericht toen hij vernam van de plannen. ,,De communicatie van de gemeente is slecht”, vindt hij.

,,We hebben er erg aan moeten trekken om de juiste informatie te krijgen.” Maar door stevig doorvragen en deel te nemen in een speciale projectgroep voor ontwikkeling van de plannen weet het actiecomité inmiddels dat de gemeente van plan is op een trapveldje aan het Delftplein tachtig containerwoningen neer te zetten in een laag van vier hoog.

Van Berkhout heeft met die informatie in zijn achterhoofd vijfhonderd pamfletten de buurt rondgestuurd en een paar weken geleden een bijeenkomst gehouden. Daar kwamen zestig Delftpleinbewoners op af. Ze tekenden allemaal de petitie tegen de containerwoningen.

Niet mooi

Daarna vernam hij niets meer van de gemeente. ,,We begrijpen dat er plannen zijn om het Delftplein te bebouwen. Daar zijn we ook niet tegen. We zijn ook niet tegen vluchtelingen. Het gaat er alleen om dat die containerwoningen er niet mooi uitzien. De gemeente zegt dat ze er tijdelijk staan, maar het is voor tien jaar. Dat vinden we niet zo tijdelijk. Daarom zijn we aan het uitzoeken of we in aanmerking komen voor planschade.”

Volgens de gemeente is er hard gezocht naar woningbouwlocaties voor tijdelijke sociale huurwoningen. De helft van die woningen is voor statushouders, de andere helft voor starters en urgent woningzoekenden op de wachtlijst. Het college heeft besloten dat er extra tijdelijke sociale huurwoningen komen in Haarlem-Noord, Schalkwijk en in Zuid-West. De raad steunt dat besluit.

Toen is onderzocht in hoeverre tijdelijke woningbouw op die plekken kan. In Haarlem-Noord gaat het om het Delftplein waar tachtig wooneenheden komen voor maximaal tien jaar.

Moestuin

Het moestuinproject Delfts Groen blijft behouden. In februari heeft de gemeente met de bewonersklankbordgroep Delftplein gesproken. De petitie en latere brieven en bedenkingen die bewoners vervolgens indienden, zijn allemaal beantwoord. Bezwaar maken kan nog niet omdat er nog geen bestuurlijk besluit genomen was. Maandag is de tweede klankbordgroep.

De bewoners krijgen dan informatie over de uitkomsten van het onderzoek op basis waarvan het college een besluit neemt. De gemeente bereidt vervolgens met de klankbordgroep een informatieavond voor om de buurt te vertellen over de plannen.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.