Haarlem trekt weer mensen aan, polder kampt met uittocht

Sjaak Smakman
haarlem

Een groter contrast is nauwelijks denkbaar tussen de twee grootste gemeenten in de regio. Waar Haarlem in de afgelopen tien jaar een trend om de stad voor gezien te houden zag veranderen in een trek naar de stad, gebeurde in de polder precies het omgekeerde. Een groeiend aantal mensen houdt Haarlemmermeer voor gezien.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het aantal verhuizingen in Kennemerland. Niet verbazingwekkend in de cijfers is dat de economische crisis zijn sporen heeft nagelaten. Onzekerheid over de toekomst zorgde dat veel mensen kozen voor de zekerheid van hun bestaande woning. Dat blijkt ook wel uit de cijfers: in Haarlem zakte het aantal verhuizingen binnen de stad tussen 2009 en afgelopen jaar van ruim 9.000 tot minder dan 8.400. Ook in Haarlemmermeer is het aantal verhuizingen flink gedaald. De bouw van nieuwe woningen stokte bijna volledig. In 2008 verhuisden nog ruim 6.000 mensen binnen de gemeente, vorig jaar waren dat er een kwart minder. In de kleinere gemeenten Heemstede, Hillegom, Bloemenaal en Zandvoort is gemiddeld ook wel een afname, maar die is kleiner dan in de twee grote steden. In Hillegom nam het aantal verhuizingen zelfs toe, met name door het gereed komen van een paar nieuwbouwprojecten. In de kleinere gemeenten hebben bouwprojecten sowieso een veel grotere invloed. Toen in Heemstede het Vogelpark en De Watertoren/Privilege klaar waren, leverde dat meteen een groei van het aantal inwoners met een aantal honderden op.

Een opmerkelijke ontwikkeling is de weer toegenomen aantrekkelijkheid van Haarlem en de kleinere aangrenzende gemeenten. In de eerste vijf jaar van het nieuwe millennium hadden ze op Heemstede na te maken met een uitstroom: er vertrokken meer mensen dan er binnenkwamen. Maar zo rond 2005 kwam er een kentering en kwamen er meer mensen bij dan er vertrokken. In Haarlem duurder dat iets langer, in Haarlemmerliede en Spaarnwoude zelfs tot aan 2010. Maar vanaf dat jaar ontstond ook in de kleinste gemeente in de regio een kentering, al bleef het positieve saldo toen nog beperkt tot negentien.

Haarlem en omgeving vormen daarmee een groot contrast met Haarlemmermeer. Daar bleef het aantal inwoners wel groeien - al daalde dat vorig jaar voor het eerst sinds 1855 door een grenscorrectie met Amsterdam - maar dat kwam op rekening van het geboorteoverschot. Het aantal baby’s is echter flink gedaald. Waar tot aan de crisis per saldo duizenden mensen méér kwamen wonen dan er vertrokken, is dat sinds de crisis omgeslagen in een vertrek. In 2009 vertrokken er ruim 500 mensen meer dan er binnen kwamen, vorig jaar was dat aantal al opgelopen tot 855.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.