Kiezen

Foto Erik van der Burgt

Durk Geertsma

Het pensioen staat op een kruispunt: laten we de zaken op zijn beloop of gaan we rigoureuze keuzes maken? Welke kant we ook opgaan, er zijn drie dingen van groot belang.

Allereerst kan de werkgever niet meer voor u zorgen. Omdat u bijvoorbeeld niet meer veertig jaar bij dezelfde werkgever werkt of omdat u gedurende een langere periode zzp’er bent en dus geen werkgever heeft. Werkgevers willen u alleen nog maar belonen zolang u bij of voor hen werkt. Ik vind dan ook dat een goede werkgever zzp’ers zodanig beloont, dat die ook een deel van hun verdiensten kunnen gebruiken voor pensioen.

Ten tweede is de maatschappij individueler en flexibel geworden. Daarmee bedoel ik niet egoïstisch, maar echt individueel. Het standaardplaatje is niet meer: kostwinnerschap. Tweeverdieners willen waarschijnlijk toch eigen keuzes maken. De een wil meer, de ander minder sparen voor pensioen. En weer een ander heeft echt geen behoefte aan nabestaandenpensioen of wil risicovoller beleggen.

Op de derde plaats is het van essentieel belang dat, als we niet risicovoller willen beleggen, pensioenen wel eens fors gekort moeten worden. En idem als we wel risicovoller beleggen, maar het beoogde rendement niet halen. Ook hiervoor moet mijns inziens gelden dat u meer eigen keuzes kunt maken als u dat wilt. Wilt u dat niet, prima. Dan volgt u een gestandaardiseerde invulling van uw pensioen. Of die bij u past, is dan uw eigen risico. Het kan niet meer zo zijn dat als 20 tot 30 procent wel wil kunnen kiezen, dat de rest dat tegenhoudt. Pensioen blijft immers ieders eigen uitgestelde loon.

Voorwaarde om te kunnen kiezen, is dat u uw pensioen begrijpt, dat u weet welke keuzes er zijn en wat de gevolgen zijn. Zolang dat niet voor iedereen helder gemaakt kan worden, blijft het één grote glazen bol. Leuk voor de ’insiders’, maar niet voor diegenen om wie en om wiens geld het gaat.

Ik denk dat de komende jaren het pensioenlandschap danig op z’n kop gaat. Pensioenfondsen stoppen ermee, nieuwe aanbieders zijn er al met duidelijke spaaroplossingen, aangevuld met risicoverzekeringen voor overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Deze zomer is ook de wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen aangenomen en hebben gepensioneerden het recht gekregen zitting te nemen in de besturen en andere beslisorganen van pensioenfondsen. Een terechte ontwikkeling: zo’n wet is per slot van rekening niet nodig als de besturen van pensioenfondsen niet versterkt moesten worden. Nu er dus nieuwe beïnvloeders op beslisniveau en échte professionals komen, zal het snel gaan. Als het niet goed gaat in pensioenland, moet het wel. En als het beter gaat, kan het!

Nogmaals, u kunt pas goed kiezen, als u weet wat de mogelijkheden zijn en als u keuzes heeft. Maar pensioen blijft uw uitgestelde salaris. U zult zelf in actie moeten komen en niet moeten accepteren dat er met uw pensioengeld dingen worden gedaan die u niet begrijpt of die u niet wilt. Dat zal best nog een lange weg zijn voordat we zover zijn. Het is nu de tijd te beginnen!

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.