Vuurwerk bron van ergernis in Bloemendaal

© Archieffoto

Margot Klompmaker
Bloemendaal

De gemeente Bloemendaal heeft een onderzoek gedaan onder inwoners boven de 18 jaar naar het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling.

Driekwart van de inwoners geeft aan in meer of mindere mate overlast te ervaren. Daarbij gaat het vooral om het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden en gebieden. Ongeveer de helft van de inwoners is voor het instellen van vuurwerkvrije zones of een totaalverbod. Een ruime meerderheid is voorstander van een centrale vuurwerkshow.

Mensen storen zich aan het afval en het lawaai. Ruim driekwart van de inwoners zoekt de oplossing in strenger handhaven. ,,De vroege en te late knallers meer oppakken en zwaar straffen’’, vinden inwoners. Het draagvlak voor extra uitgaven om de jaarwisseling soepel te laten verlopen is echter klein.

Op de peiling is aangedrongen in de gemeenteraad. Er zijn 17.599 inwoners van 18 jaar en ouder aangeschreven. Daarvan hebben 3600 mensen gereageerd, voornamelijk tussen de 50 en 70 jaar.

Veel inwoners vinden een centrale vuurwerkshow een goed idee, al vindt een aantal wel dat dit niet het einde mag betekenen van zelf vuurwerk afsteken. Een inwoner: ,,Vuurwerk is een traditie, laat dit gebruik ongemoeid, er wordt al te veel aan tradities getornd in Nederland.’’

Het draagvlak voor deze oplossingen is vooral groot onder de inwoners die zelf geen vuurwerk afsteken. Inwoners die zelf vuurwerk afsteken, voelen niet veel voor een verbod of een centrale show.

De meerderheid van de inwoners steekt zelf vuurwerk af of kijkt met plezier naar het vuurwerk van anderen. Een derde vindt er niets aan. Driekwart van de inwoners geeft aan vuurwerkoverlast te ervaren, met name door afval en lawaai. Ook zijn mensen bang voor schade, brand en verwondingen of maken zich zorgen over hun angstige huisdier(en).

Waar mensen zich aan ergeren verschilt van dorp tot dorp. In Bennebroek is vooral de geluidsoverlast een punt, in Bloemendaal-dorp en Overveen gaat het om schade aan natuur en angst voor verwondingen (Overveen) en in Vogelenzang om de schrik bij huisdieren.

Ruim driekwart van de inwoners is het erover eens dat strengere handhaving zal bijdragen aan een vermindering van vuurwerkoverlast. Voor het trekken van de portemonnee voor een veiligere jaarwisseling voelen de meeste inwoners niet veel. Een klein deel is bereid financieel bij te dragen of als vrijwilliger actief te worden.

Uit landelijke enquêtes blijkt dat veel mensen niets moeten hebben van het jaarlijkse geknal rond 31 december. De landelijke overheid heeft de tijdsperiode waar binnen legaal vuurwerk afgestoken mag worden vorig jaar al beperkt. Er mag alleen vuurwerk worden afgestoken tussen 18 uur en 2 uur 's nachts.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.