'Zwarte bladzijde voor provincie Noord-Holland'

Debat in de Staten. Foto Roel van Leeuwen

Roel van Leeuwen
Haarlem

Johan Remkes heeft hard uitgehaald naar oud-gedeputeerden Ton Hooijmaijers en wijlen Albert Moens. ,,Mensen met dergelijke waarden en normen horen in het openbaar bestuur niet thuis’’, aldus de Commissaris van de Koning van Noord-Holland.

Remkes deed zijn uitspraken tijdens een ingelast debat in de vergadering van Provinciale Staten over de integriteit van het provinciebestuur. Dit naar aanleiding van de recente onthulling dat oud-gedeputeerde Moens zich nog tijdens zijn bestuursperiode in 2008 had laten betalen (25.200 euro, red.) door de inmiddels failliete windturbineproducent Econcern/DarwinD.

Ook verwees Remkes naar de zaak Hooijmaijers. Deze oud-gedeputeerde werd onlangs veroordeeld tot een celstraf van drie jaar omdat hij zich als gedeputeerde door bedrijven had laten betalen.

Net als Remkes spraken de Statenleden, in de laatste Statenvergadering voor het kerstreces, in allerlei bewoordingen hun afschuw uit over de nieuwe feiten. Cees Loggen (VVD) sprak van ’een nieuwe zwarte bladzijde in de geschiedenis van Provinciale Staten’. ,,Opnieuw is Noord-Holland negatief in beeld gekomen. Deze zaak is vernietigend voor de beeldvorming over de provincie, de politiek en de medewerkers.’’

Weer eens saai

Flip de Groot (D66) sprak de hoop uit dat de provinciale politiek eindelijk weer eens saai wordt, terwijl Lene Grooten (GroenLinks) aangaf met het meest ongemakkelijke gevoel dat ze ooit had gehad, achter het spreekgestoelte te staan. Ze nam dan ook afstand van de handelswijze van haar partijgenoot Moens.

De PVV noemde het, bij monde van fractievoorzitter Dannij van der Sluijs, ’onzuiver’ dat Moens als een individueel opererende eenling wordt neergezet door Gedeputeerde Staten.

Hij wees met name in de richting van oud-Commissaris van de Koningin Harry Borghouts.

Ook plaatste de PVV’ers vraagtekens bij de rol van Dirk Berkhout. Die heeft namens Econcern de betalingen aan Moens geaccordeerd en onderhandelt nu namens Typhoon Offshore met de overheid over miljarden om windmolens op zee te bouwen, zo stelde Van der Sluijs.

Statenenquête

De vraag was of het door Gedeputeerde Staten aangekondigde onderzoek door een forensisch accountant naar de zaak Moens voldoende is. Loggen gaf aan nog steeds met een ’gevoel van onbehagen’ te zitten. ,,We willen iets en we moeten iets.’’ Na een urenlange discussie besloten de Statenfracties op in initiatief van VVD en PvdA dat mogelijk het middel van een Statenenquête wordt ingezet om alles tot de bodem uit te zoeken.

Het definitieve besluit hierover wordt echter pas genomen nadat het onderzoek van de forensisch accountant en het hoger beroep van Hooijmaijers en de rechtszaken tegen de bij deze zaak betrokken bedrijven zijn afgerond.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.