'Hoofddorp' dreigt met intrekken subsidie van het Mobiel Team

Bart Boele
Hoofddorp

Het tiener- en jongerenwerk in de vorm van het Mobiel Team van Meerwaarde functioneert niet goed.

Als dat voor de zomer van dit jaar niet verbetert, wordt de subsidie met ingang van 2015 ingetrokken.

Dat melden B en W in een brief aan de gemeenteraad. De manier waarop het Mobiel Team zijn taak uitvoert, noemt de gemeente ’zorgelijk’. ,,De uitvoering van het Mobiel Team is sinds de start medio 2010 regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Ook in 2013 hebben wij Meerwaarde moeten aanspreken op onvolkomenheden in de uitvoering’’, aldus B en W. Er zijn nu nieuwe, heldere en volgens de gemeente haalbare afspraken gemaakt. Als die niet tot verbetering leiden wordt de subsidie geschrapt.

Als er groepen jongeren overlast veroorzaken, treedt een aantal instanties gezamenlijk op. Dat zijn bijvoorbeeld de gemeente, de politie, in voorkomende gevallen de woningcorporatie, en het tiener- en jongerenwerk van Meerwaarde.

Meerwaarde heeft inmiddels een nieuwe visie op het jeugdwelzijnswerk. Dat is in overleg met de gemeente opgesteld.

De gemeente verwacht beterschap. ,,We verwachten dat hier goede stappen genomen gaan worden en blijven dit het komende jaar kritisch volgen middels intensief overleg en meetbare prestatie-indicatoren’’, melden B en W de gemeenteraad.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.