Vogeltoets voor recreatieplas Park 21

Bart Boele
Hoofddorp

Er is geen ’vogeltoets’ nodig voor de toekomstige recreatieplas in Park 21, maar de gemeente laat hem wel doen. In 2016 wordt de vogeltoets namelijk aangepast en is er wel eentje nodig voor de plas.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van het CDA, dat op dit spoor werd gezet door informatie die GroenLinks inbracht tijdens een vergadering. De vogeltoets moet duidelijk maken of de plas veel vogels aantrekt die vervolgens het vliegtuigverkeer in gevaar kunnen brengen.

Volgens het ministerie van infrastructuur en milieu is de vogeltoets nu niet nodig. De recreatieplas ligt niet binnen de ’vogelcontour’ rond de luchthaven Schiphol. Volgend jaar wordt die contour echter vergroot.

De Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV), waar de gemeente aan deelneemt, wil dit jaar een aantal proefprojecten aanwijzen voor de vogelproef. Haarlemmermeer heeft de recreatieplas in Park 21 daarvoor aangedragen.

Het CDA heeft inmiddels aanvullende vragen aan het college van B en W gesteld omdat de partij het naadje van de kous wil weten.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.