’Zet Spaarndam niet op slot’

’Zet Spaarndam niet op slot’
Ondernemers Leon van Lieshout en Ron van der Aar: ,,Ook wij willen geen overlast op de dijk, maar leveranciers moeten ons nog wel kunnen bereiken.”
© foto Richard Stekelenburg
Spaarndam

De verkeersmaatregelen op de dijk door Spaarndam-West blijven de gemoederen in het dorp bezighouden. Ondernemers waarschuwen: zet Spaarndam niet op slot.

,,Laat één ding voorop staan’’, zegt Ron van der Aar, voorzitter van de Ondernemersvereniging Spaarndam: ,,Niemand wil overlast op de dijk, ook wij als ondernemers niet. Er zijn maatregelen nodig. Maar de maatregelen die nu zijn afgekondigd helpen ten eerste niet, en ten tweede ondermijnen ze de leefbaarheid in het dorp.’’

Begin dit jaar is een aantal stappen genomen om de overlast van met name het sluipverkeer terug te dringen. Zo mag er tussen 7 en 9 uur ’s ochtends alleen nog bestemmingsverkeer vanaf Velserbroek de dijk op. Dat wordt in de gaten gehouden met een flitspaal. Ook geldt er een verbod op vrachtverkeer.

De laatste maatregel is echter ingegaan zonder dat er tot nu toe een mogelijkheid is om een ontheffing aan te vragen, zoals dat eerder wel was toegezegd. En dat geeft problemen.

Leon van Lieshout is uitbater van Café Spaarndam aan de Westkolk. De levering van het bier voor zijn café gaat nu eenmaal niet per bakfiets. ,,De leverancier rijdt hier al met de kleinste wagen die er is. Ik ben expres de laatste op zijn rit, zodat zijn auto op zijn lichtst is als hij hier de dijk op komt. Maar volgens het jongste besluit mag hij hier niet eens meer komen. Ik heb daar nu bezwaar tegen gemaakt. Ik heb minimaal een ontheffing nodig, anders kan ik wel sluiten.’’

Dat geldt voor meer bedrijven. Maar dat is niet het enige. Van Lieshout: ,,Iedereen die nu bijvoorbeeld wil verhuizen, heeft een probleem. Ook een verhuiswagen mag hier volgens het besluit niet de dijk op.’’ De ondernemers stellen zich op het standpunt: geen doorgaand vrachtverkeer, maar wel bestemmingsverkeer. Van Lieshout: ,,Elke chauffeur die in Spaarndam-West moet zijn, kan dat met zijn vrachtbrief aantonen. Zo valt hier dus ook op te handhaven.’

Het steekt de ondernemers dat de maatregelen zijn genomen zonder dat er met hen is overlegd.

Inmiddels zijn er wel gesprekken gaande, zowel met de gemeente Haarlem als met de Dorpsraad. ,,Die gesprekken verlopen constructief’’, zegt Van der Aar.

,,Wat ons betreft zou er veel meer gekeken moeten worden naar de oorzaken. Hoe je het ook wendt of keert: de maatregelen die nu worden genomen zijn uiteindelijk allemaal symptoombestrijding. Met het gevaar dat het ten koste gaat van de leefbaarheid van het dorp.’’ Zo gaan er stemmen op om de flitspaal ook op andere tijdstippen aan te zetten. Maar wat betekent dat voor bezoekers van verenigingen, sportclubs en het Dorpscentrum?

Waarderpolder

De ondernemers wijzen erop, dat structurele maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat doorgaand verkeer voor Spaarndam kiest. Van der Aar: ,,De Waarderweg in de Waarderpolder staat elke spits vast, omdat die weg te smal is. Als je bij de KPN-toren al in de file staat, is de verleiding groot om rechtsaf te slaan en via Penningsveer en Spaarndam te rijden. Los dat op. En leg de Velserboog aan.’’

Van Lieshout: ,,De ondernemers hier zijn óók Spaarndammers. Ook zij willen geen verkeerschaos op de dijk. Ondernemers in Oost drukken hun leverancier echt wel op het hart vooral via Zijkanaal C te komen en niet over de dijk door West.’’

Van der Aar: ,,Wij willen allemaal goeddeels hetzelfde. Het gaat ons nu vooral om de manier waarop we dit het beste kunnen bereiken.’’

Meer nieuws uit Haarlem