Groen licht voor bouw nieuw dorpshart Zwanenburg

Hein Flach
Zwanenburg

De bouw van een nieuw dorpshuis, dorpsplein en sporthal in Zwanenburg kan doorgaan. De Raad van State heeft woensdag de beroepen tegen de bouw van het nieuwe ’Hart van Zwanenburg’ niet ontvankelijk en ongegrond verklaard.

De bezwaren waren ingediend door de Albert Heijn aan de Dennenlaan en twee particulieren bezwaarmakers.

(Lees hier de volledige uitspraak van de Raad van State)

Albert Heijn verzette zich tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ’Zwanenburg de Kom Noordwestzijde’ omdat deze supermarkt moeite heeft met de verplaatsing van de huidige Lidl vanaf de Dennenlaan in winkelgebied De Kom naar de Olmenlaan, waar nu het huidige dorpshuis De Olm staat.

De Lidl krijgt daar 480 m2 meer winkeloppervlakte. De AH verzet zich tegen die uitbreiding omdat dit een ’negatieve’ invloed zou hebben op het winkelklimaat in het dorp. Ook voorziet AH meer verkeer op de Dennenlaan.

De Raad van State wees alle beroepen van Albert Heijn af. Ook de bezwaren van een particulier woonachtig aan de Dennenlaan tegenover de plek waar een nieuw dorpshuis komt, vonden geen weerklank bij de Raad van State.

De bezwaarmaakster meent dat geen sprake is van ’goede ruimtelijke ordening’ door de gemeente Haarlemmermeer en beweert dat de bouw van een dorpshuis en sporthal ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen.

Een derde bezwaarmaker, die vlakbij de nieuwe vestiging van de Lidl woont, werd wel deels in het gelijk gesteld door het hoogste rechtsorgaan. Op één onderdeel van het bestemmingsplan dient de gemeente Haarlemmermeer het raadsbesluit ter vaststelling van het bestemmingsplan ’te herstellen’.

Dat gaat over de geluidsbelasting op zijn gevel. Daar heeft de gemeente in de ogen van de Raad van State onvoldoende naar gekeken. Daarover moet, na hernieuwd onderzoek, dus een nieuw besluit worden genomen.

,,Maar dit kan de uiteindelijke realisatie van een nieuw dorpshuis, sporthal en dorpsplein niet in de weg staan’’, aldus de jubelende dorsraad Zwanenburg-Halfweg in een eerste reactie.

De zucht van verlichting is diep en gemeend, in Zwanenburg. Twee jaar geleden vernietigde de Raad van State het oorspronkelijke bestemmingsplan. Dat leidde tot veel frustratie onder dorpsbewoners, die al lang wachten op de opknap van hun dorp.

De stichting Leefomgeving Schiphol heeft vijf jaar geleden reeds 8,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbetering van de woon- en leefomstandigheden in Zwanenburg. Dat geld is steeds maar blijven liggen.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.