Delftplein in Haarlem krijgt 160 containerwoningen

Haarlem

Er komen 160 tijdelijke sociale huurwoningen op het Delftplein in Haarlem. De huurwoningen blijven daar maximaal vijftien jaar staan.

Dat heeft het college deze week besloten. De gemeente moet van het Rijk zorgen voor voldoende huizen voor statushouders. Dat zijn vluchtelingen die inmiddels een voorlopige verblijfsvergunning voor vijf jaar hebben gekregen.

Haarlem heeft een tekort aan sociale huurwoningen. De wachttijd is meer dan zes jaar. Daarom wordt er ook tijdelijk gebouwd voor Haarlemmers die op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning.

De gemeente heeft vier locaties voor tijdelijke woningbouw onderzocht. Het Delftplein, de Boerhaavelaan in Schalkwijk, de Zijlweg 245 en het parkeerterrein daarnaast.

Tachtig meerpersoonsappartementen, tachtig studio’s

Op de Zijlweg, in het oude provinciegebouw, zijn sinds januari dit jaar 68 jonge statushouders ondergebracht. Ze hebben daar een kamer en volgen een opleiding.

Na een aanvankelijk moeilijke start gaat het daar nu beter. Een aantal jongeren was teleurgesteld over de grootte van de woning en het feit dat ze geen uitkering kregen maar beduidend minder leefgeld.

Het Delftplein is volgens de gemeente de enige plek waar sociale woningen kunnen komen. Er is inmiddels een business case uitgewerkt.

Er komen tachtig meerpersoonsappartementen en tachtig studio’s. Corporatie Elan Wonen zal de grond bouwrijp maken. Om de grond bouwrijp te maken, verkoopt de gemeente de grond aan Elan Wonen.

Tweedehands

Omdat nieuwe containerwoningen te duur zijn, heeft Elan Wonen een partij tweedehandswoningen op de kop getikt. Ook nu is het zeer complex om een project voor tijdelijke woningbouw haalbaar te maken.

De grond op het Delftplein is namelijk te duur voor de bouw van tijdelijke sociale woningen. De gemeente verliest op het project dan ook een miljoen euro. Volgens het college valt het project daarmee onder ’geoorloofde staatssteun’. Na vijftien jaar ontwikkelt Elan wonen op deze plek een definitief plan waarvoor een verrekening zal plaatsvinden.

Bezwaren

Behalve de kosten zijn er bezwaren van omwonenden. Die zien het niet zitten dat er containerwoningen op het Delftplein komen omdat die er lelijk uitzien. De bewoners gingen er vanuit dat er tachtig containerwoningen zouden komen, maar dat blijken er nu 160 te zijn.

Het was ook de bedoeling van het college tachtig woningen voor tien jaar neer te zetten, maar dat is financieel niet haalbaar. Voor omwonenden is er dinsdag een informatieavond.

De woningen komen aan de Dijkzichtlaan en het Delftplein, iets verder van de woonwijk. Stadstuin, bomen en voetbaalkooi blijven.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.