CDA Haarlemmerliede-Spaarnwoude staat vooralsnog alleen

CDA’er Theo van Heese en zijn team verbannen aan de zijlijn, terwijl de andere partijen een coalitie zonder hen pogen te smeden. Foto Richard Stekelenburg

Informateur Gerard Jägers (D66)

1 / 2
Richard Stekelenburg
Halfweg

Het CDA mag de verkiezingen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude glorieus gewonnen hebben, rijk mogen Theo van Heese en de zijnen zich nog niet rekenen. Onder leiding van de kleinste fractie, die van de PvdA, wordt serieus gepoogd het CDA buiten het college te houden.

Tijdens een op initiatief van de PvdA gehouden ’tussenronde’ in de openbare coalitiebesprekingen haalde de PvdA maandagavond alles uit de kast op het CDA verder te isoleren. Van Heese en zijn fractieleden zaten daarbij noodgedwongen op de publieke tribune. De grootste of niet, zij mochten even niet meepraten.

De opstelling van het CDA over de toekomst van Haarlemmerliede en Spaarnwoude als zelfstandige gemeente heeft nogal wat wrevel gewekt bij de andere partijen. Voor het CDA is het opheffen van de zelfstandigheid nagenoeg onbespreekbaar en een fusie met andere gemeenten een spookbeeld. En dat had de partij flink uitgemeten tijdens de campagne.

Het CDA had daarmee ’op het sentiment gespeeld’, ’gelogen’ en ’vals tromgeroffel’ laten horen, zo klinkt het bij D66, VVD, GroenLinks en PvdA.

Partijpolitiek

Als kleinste partij ziet de PvdA - puur op basis van de zetelverdeling - geen serieuze rol voor zichzelf weggelegd in een coalitie waar het CDA wel aan meedoet. Er zat dus ook partijpolitiek belang bij om de christendemocraten buiten de deur te houden - zo eerlijk was PvdA-onderhandelaar Erik Pentega ook wel.

Dat laat onverlet dat het CDA binnen het politieke landschap in Haarlemmerliede en Spaarnwoude op het veruit belangrijkste onderwerp van de komende jaren alleen staat. Dat bleek maandagavond des te meer toen het CDA alsnog mocht aanschuiven aan tafel. Terwijl D66, VVD, GroenLinks en PvdA álle mogelijkheden willen openhouden - van het intensiever ambtelijk met andere gemeenten samenwerken tot een daadwerkelijk opheffen van de eigen gemeente - houdt het CDA onverkort vast aan de verkiezingsbelofte. In de woorden van Van Heese: ,,Ik weet niet hoe ik het duidelijker moet uitleggen: wij gaan voor zelfstandigheid, niet voor fuseren.’’

Maar als nu alle onderzoeken straks uitwijzen dat dit geen haalbare kaart is, wilden de anderen weten. Van Heese: ,,Uiteindelijk is het aan de inwoners. Wat ons betreft krijgen zij de uitkomsten van de onderzoeken voorgelegd. Als daar iets anders uitkomt dan wij nu voor ogen hebben, zullen we ons daar bij neerleggen. Maar op dit moment is voor ons een fusie niet aan de orde.’’

Isoleren

De opzet van de PvdA om het CDA maandag volledig te isoleren en een kleine twee weken na de verkiezingen al tot een principeakkoord te komen met D66, VVD en GroenLinks mislukte. Dat kwam voornamelijk door de houding van D66, die zich nog niet in die positie wilde laten manoeuvreren.

D66-voorman Raymond van Haeften weet ook dat zijn partij in een andere constellatie de eerst aangewezene is om met het CDA te regeren. D66 laat daarom graag de maandag benoemde informateur alle opties onderzoeken. Die informateur is bovendien van D66-huize: de ervaren rot Gerard Jägers.

Onderzoek

D66 zet voor de komende tijd in op allereerst een onderzoek naar de kosten en effectiviteit van de huidige samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Dat moet de basis vormen om te zien of een uitbreiding van ambtelijke samenwerking zinvol is, of er dat gekoerst moet worden naar een bestuurlijke fusie.

Het CDA van Van Heese staat daarbij nog niet buitenspel. Maar als grootste partij meespelen, is allerminst een zekerheid.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.