Rijsenhout wil onderzoek naar transformator

Bart Boele
Rijsenhout

Rijsenhout wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de sociale en economische risico’s van een transformatorstation bij het dorp. De dorpsraad en bewonersgroep ’Rijsenhout zegt nee’ heeft nutsbedrijven Tennet en Liander gevraagd of zij de opdracht voor zo’n onderzoek willen geven aan de TU Delft.

Bij die universiteit is Eelco de Groot hoogleraar risicomanagement.

Hij heeft een delegatie Rijsenhouters uitgelegd wat een Social Impact Assessment (SIA) is: een internationaal beproefde methode die zich richt op de sociale en economische risico’s en effecten van projecten op de leefomgeving.

Rijsenhout ziet daar een grote toegevoegde waarde in. „De onderzoeken die in het kader van het transformatorstation bij Rijsenhout tot nu toe worden gedaan, zijn vooral technisch van aard en nemen niet de werkelijk ervaren impact op de omgeving mee”, aldus de dorpsraad.

„Dit onderzoek is zeer geschikt om tot een gezonde balans in de afweging van belangen te komen.”

25 meter hoog

Tennet en Liander willen een 25 meter hoog en meerdere voetbalvelden groot transformatorstation bij Rijsenhout bouwen. Het is nodig om bijvoorbeeld datacenters van elektriciteit te voorzien.

De voorkeurslocatie van de nutsbedrijven is pal naast de sportvelden van Rijsenhout aan het Konnetlaantje, tweede keus is verderop richting Geniedijk. De Rijsenhouters zien dat helemaal niet zitten en wijzen naar een locatie bij de Schipholspoorlijn.

De bewonersgroep Rijsenhout zegt nee voert op alle mogelijke manieren actie om de komst van zo’n megatransformator naar het dorp te voorkomen. De groep kan rekenen op veel steun onder de bevolking van Rijsenhout.

De gemeente Haarlemmermeer houdt zich, tot ergernis van Rijsenhout, afzijdig in dit proces en wacht initiatieven van Tennet en Liander af. Die zeggen niet meer dan dat er voor de zomer een vergunning wordt aangevraagd.

Rijsenhout is er niet gerust op dat dit proces goed gaat aflopen, omdat de nutsbedrijven weinig tot niets van zich laten horen. Rijsenhout zocht daarom hulp bij hoogleraar De Groot.

Onvoldoende

„Wij hebben met hem onze zorgen gedeeld over de effecten voor bewoners en ondernemers van zo’n groot complex aan de rand van het dorp en dat deze effecten onvoldoende worden meegenomen in de afwegingen die door de beslissende partijen worden gemaakt. De gevolgen komen echter wel op het bordje van bewoners en ondernemers van Rijsenhout terecht. Waar allerlei partijen de vruchten gaan plukken, is het vooral het dorp dat de lasten te dragen krijgt’’, aldus de dorpsraad.

,,In het dorp ontbreekt het draagvlak voor dit project op deze locatie totaal. Er is een hoge mate van betrokkenheid en actiebereidheid’’, geeft de dorpsraad nog maar eens aan. ,,We hebben het afgelopen jaar ook de steun gekregen van de gemeenteraad. Niettemin gaat het proces door, wederom buiten het zicht en betrokkenheid van bewoners.’’

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.