Sloop Koningstein Haarlem levert meer op

Koningstein. Archieffoto

Koningstein. Archieffoto

Fokke Zaagsma
Haarlem

De sloop van het leegstaande kantoorgebouw Koningstein levert de gemeente Haarlem meer op de hergebruik van de betonkolos. Het college van B en W houdt daarom vast aan haar voorkeursvariant Spaarneplaats voor nieuwbouw op deze plek aan het Zuider Buiten Spaarne.

De keuze voor sloop van het gebouw uit de jaren zestig was in februari al gemaakt door het college. Op verzoek van de commissie Ontwikkeling zijn ook de kosten en opbrengsten van behoud en hergebruik van het gebouw nog eens op een rijtje gezet.

Die rekensom heeft volgens het college duidelijk gemaakt dat renovatie ruim 1 miljoen euro opbrengst en nieuwbouw volgens het plan Spaarneplaats ruim 1,4 miljoen. Na aftrek van kosten levert Spaarneplaats de gemeente uiteindelijk 180.000 euro op, terwijl bij renovatie een tekort van 135.000 euro resteert.

Vergissing

Sloop heeft niet alleen om financiële redenen de voorkeur van het college. Koningstein is stedenbouwkundig gezien een 'grote vergissing', meent het college. Wanneer het gebouw geheel verdwijnt is een geheel nieuwe stedenbouwkundige invulling van het gebied mogelijk. Daardoor kan de leefomgeving verbeteren en kan er een betere aansluiting worden gemaakt op het achtergelegen deel van het Rozenprieel.

Sloop en vervangende nieuwbouw achten B en W 'zeer wel mogelijk en realistisch'. Meerdere marktpartijen zouden al belangstelling hebben voor de herontwikkeling.

Bezwaren

Het plan Spaarneplaats stuit op bezwaren bij de wijkraad Rozenprieel en omwonenden. Dit plan maakt in hun ogen een te hoge bebouwing vooral langs het Spaarne mogelijk. De bebouwing loopt op tot zeven lagen hoog, waarmee het aansluit op het naastgelegen Europan appartementengebouw. De wijkraad geeft de voorkeur aan het plan Koningshof dat door een stedenbouwkundige en een landschapsarchitect uit de buurt is gemaakt. Hierbij komt de bebouwing niet hoger dan vijf lagen.

Tekort

Het college heeft ook het model Koningshof laten doorrekenen. Dit plan levert volgens het college nog minder op dan hergebruik van Koningstein, waardoor er na uitvoering van Koningshof uiteindelijk een tekort van 265.000 euro zou overblijven. De berekeningswijze van de gemeente wordt door de wijkraad betwist. Volgens de wijkraad zou ook Koningshof financieel gezien een positief eindsaldo kunnen opleveren.

De toekomst van Koningstein wordt donderdag besproken in de commissie Ontwikkeling.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.