Leergeld helpt jeugd minima

Barbara Bakker, coördinator van de Stichting Leergeld: ’Kinderen mogen zelf kiezen uit een aanbod’.© Foto United Photos/Paul Vreeker

Richard Stekelenburg
Haarlem/Zandvoort

Sinds twee weken is de landelijke Stichting Leergeld ook in Haarlem en Zandvoort actief. De stichting biedt kinderen in armoedegezinnen waar nodig laptops, fietsen en financiële ondersteuning bij schoolreisjes. De aanvragen stromen binnen. ,,We hebben nu al 56 verzoeken ontvangen. Kennelijk hebben mensen hier echt op zitten wachten’’, zegt coördinator Barbara Bakker.

Stichting Leergeld bestaat in diverse gemeenten al een paar jaar. Vorig jaar zou ze actief worden in Haarlem, op initiatief van oud-politica en drijvende kracht achter het Fonds Urgente Noden, Niny van Oerle. Met het overlijden van Van Oerle in mei vorig jaar kwam een en ander stil te liggen. Bakker: ,,Ondertussen had de gemeente Haarlem aangegeven aan de slag te willen en lag er dus in feite geld klaar. In maart ben ik aangetrokken om het hier operationeel te krijgen. Sinds 18 juni is de website online en staat de weg voor aanvragen open.’’

Daarmee is Stichting Leergeld Haarlem/Zandvoort de 101e van zijn soort in Nederland.

Verdeling

De gemeente Haarlem heeft voor dit jaar 200.000 euro uitgetrokken voor de doelen van Stichting Leergeld.

Kort gezegd verdeelt Stichting Leergeld het geld dat toenmalig staatssecretaris Klijnsma aan gemeenten beschikbaar stelde om armoede onder kinderen te bestrijden. Hoewel er een landelijke vereniging is, werken de stichtingen lokaal autonoom. Bakker: ,,Dat komt ook omdat er per gemeente nogal wat verschillen zijn. Dat heeft te maken met de al bestaande regelingen die er in verschillende plaatsen zijn.’’

Overleg is er wel. Zo is Bakker met diverse andere leergeldstichtingen nu in gesprek over de centrale inkoop van laptops. Voor de fietsen is ze daarentegen juist lokaal bezig met fietsenwinkels: Fietsfix in de Zijlstraat wordt een van de leveranciers, zo weet ze sinds deze maandag.

,,Dat lokaal houden, is ook gewoon praktisch, omdat we bij een fiets een onderhoudscontract aanbieden. En kinderen mogen zelf kiezen uit een aanbod van diverse fietsen en daarbij ook een eigen kleurtje uitzoeken. Het is niet de bedoeling dat een fiets van Stichting Leergeld als zodanig herkenbaar is, dat zou stigmatiserend zijn. Het moet geen ziekenfondsbrilletje zijn.’’

Om een beeld te geven van hoe groot de doelgroep is: in Haarlem groeit - volgens cijfers van het CBS - 12,5 procent van de kinderen tussen de 0 en 18 jaar op in armoede. Dat zijn ongeveer 4.300 kinderen. Bakker: ,,De impact van in armoede opgroeien is groot. Die kinderen staan vaak aan de zijlijn. Ze kunnen aan tal van dingen niet meedoen. Dat kan heel bepalend zijn voor de rest van je leven. Als je ziet dat armoede in veel gevallen van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het is belangrijk om dat te doorbreken. Ons motto is dan ook: ’Nu meedoen, is straks meetellen’.’’

Bakker werkte zelf jaren lang in de armoedebestrijding in Amsterdam. ,,Dat was altijd met volwassenen. Dat het nu om kinderen gaat, vind ik wel zo mooi.’’

Huisbezoeken

Met een groep van acht tot tien vrijwilligers zal komende week gestart worden met de eerste huisbezoeken. ,,Na een aanvraag gaan we bij mensen thuis langs. Dat is voor hen wel zo vertrouwd. Daar nemen we door of iemand inderdaad in aanmerking komt, en kijken we wat er eventueel nog meer mogelijk is. Naast onze stichting zijn er nog tal van potjes waar mensen een beroep op kunnen doen terwijl ze dat vaak niet weten. Er blijft veel geld liggen. Ook daar kunnen wij een rol in spelen.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.