Van Lennepweg moet écht 30 kilometer

Sjaak Smakman
Heemstede

Met het smaller maken van de rijweg, een oversteekplaats ter hoogte van Nieuw Overbos en drempels of andere snelheidsremmende maatregelen moet het noordelijke deel van de Van Lennepweg volgend jaar echt een 30-kilometerweg worden. Het moment dat de riolering moet worden vervangen is meteen een goed moment om de hele inrichting van de weg te bekijken en te inventariseren wat de bewoners zelf willen, vond het college van Heemstede.

Dat laatste is inmiddels gebeurd en dat heeft een waslijst van opmerkingen en wensen opgeleverd. Officieel is de Van Lennepweg al een 30-kilometerweg maar in de praktijk rijdt een op de vier automobilisten te hard, al hebben metingen ook uitgewezen dat er ook weer niet echt heel hard wordt gereden. Om de snelheid naar 30 te brengen wil de gemeente de rijweg ruim een meter versmallen tot iets minder dan vijf meter. En op de langere recht doorgaande stukken moeten drempels, chicanes of versmallingen komen. Een nieuw verhoogd zebrapad bij Nieuw Overbos is er daar een van. Bij de herinrichting wordt ook gekeken naar de drempel op de kruising met de Koediefslaan, die volgens een aantal bewoners te steil is.

Bij het vervangen van de riolering krijgt de straat ook meteen hele nieuwe klinkers, die het wegdek stiller moeten maken. Of ook de trottoirs helemaal nieuwe tegels krijgen, bekijkt de gemeente nog. Dat geldt ook voor de vraag naar meer groen.

Een aantal wensen van bewoners gaat het wat het college betreft niet halen. Eenrichtingsverkeer levert bijvoorbeeld onvermijdelijk meer verkeer op in omliggende straten. Dat geldt ook voor de vraag om vrachtverkeer te weren. Bovendien: zoveel vrachtverkeer rijdt er niet en bovendien zijn een paar bedrijven voor de bereikbaarheid afhankelijk zijn van de Van Lennepweg.

De Koediefslaan is nu geen doorgaande straat omdat op de kruising met de Van Lennepweg paaltjes staan die doorrijden onmogelijk maken. Een paar bewoners willen die graag weg hebben zodat je op die kruising naar de Herenweg kunt rijden. Die afsluiting is er indertijd gekomen vanwege de verkeersveiligheid en weghalen zou opnieuw tot onveilige situaties gaan leiden, aldus het college.

Het noordelijke deel van de Van Lennepweg staat voorlopig voor de tweede helft van volgend jaar op het programma. De komende tijd wordt aan de hand van alle wensen en suggesties een concreet inrichtingsplan voor de weg gemaakt.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.