Buurt Jan Gijzenkade Haarlem wil verkeersspiegels terug

Wijkbewoners vragen zich af waarom de verkeersspiegels zijn verdwenen bij de Jan Gijzenkade.© Foto United Photos/Paul Vreeker

Paul Lips
Haarlem

Bewoners van de Jan Gijzenkade en omringende straten in Haarlem willen graag de verkeersspiegels terug die door de gemeente zonder overleg zijn weggehaald. Op cruciale punten is momenteel de veiligheid in het geding. Juist door die spiegels kun je als automobilist of fietser zien dat er verkeer aankomt, is de stelling van de bewoners en de wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, die al volop in actie is en de gemeente probeert te overtuigen.

Bij de Romeinenstraat, Germanenstraat en Drususstraat stonden tot voor kort aan de zijde van de Jan Gijzenkade van die bolle spiegels, waarmee verkeersdeelnemers de situatie in ogenschouw konden nemen.

Pauline Landwehr Johann van de wijkraad demonstreert vanaf de kant van de Drususstraat hoe weinig zicht je hebt als je met je auto de wijk uitrijdt. ,,Je kijkt dan naar links waar het verkeer vandaan komt, maar daar staan al die geparkeerde auto’s. Dus je moet vér naar voren rijden om te kunnen zien of er iets aankomt.’’

Uitwijken

Ze ervaarde dit zelf onlangs, toen zij door het slechte zicht met de neus van de auto op het fietspad moest staan en een jongetje op een fiets kwam aangereden. Terugrijden ging niet en het joch moest uitwijken, maar naast het rode fietspad kwam een vrachtwagen aangesneld.

,,Het ging nét goed. Maar je wilt niet nadenken over wat er had kúnnen gebeuren.’’

Een functionaris van de gemeente Haarlem heeft vragen van de kant van de bewoners als volgt beantwoord: ,,Door de verlaging van de maximale snelheid naar 30 km per uur wordt de snelheid dermate gereduceerd, dat het gebruik van verkeersspiegels niet meer noodzakelijk is. Om de onderhouds- en beheerkosten te minimaliseren, worden bij manco’s en mankementen deze verkeersspiegels niet opnieuw geplaatst of hersteld.’’

Doekje

Fractievoorzitter Sander van den Raadt van Trots Haarlem heeft voorgesteld dat de bewoners zelf meehelpen met het onderhoud van de spiegels.

Op zijn vraag: ’Bent u zelf bereid van tijd tot tijd een doekje over de spiegels te halen?’ werd instemmend geantwoord.

Sander Uitendaal die in de Clovisstraat woont legt uit dat ín de wijk weliswaar de kilometergrens van 30 km wordt gehanteerd, maar op de Jan Gijzenkade zélf 50 kilometer wordt gereden

,,Het probleem zit hem juist in het verlaten van de wijk. Door de aan de huizenkant geparkeerde auto's, is bij de uitritten een slecht zicht. De uitrit zelf is ook al niet ideaal, vanwege de doorgetrokken stoep. Die stoep bemoeilijkt snel manoeuvreren in een noodsituatie. Dat de Jan Gijzenkade in een flauwe bocht loopt helpt ook niet echt.’’

Zonder overleg

Politiefunctionarissen zijn komen kijken en huldigen de mening dat de bolling van de spiegel juist een vertekend beeld geeft, waarmee de situatie niet veiliger wordt. Sander Uitendaal is het daar niet mee eens.

,,Als wij als bewoners de straat uitrijden, bijvoorbeeld naar links richting Spaarndamseweg, dan zien wij door die spiegels juist altijd dát er iets aankomt. Daar kunnen we op anticiperen.’’

Daarnaast zijn de buurtbewoners ontstemd over het feit dat dingen zonder overleg zijn gebeurd. ,,Toch willen we graag benadrukken dat we heel blij zijn met de herinrichting van de Jan Gijzenkade.’’

Bij de buurtkapper is een handtekeningenlijst neergelegd, die al vele malen is ondertekend. Een gehouden enquête resulteerde in het feit dat van de 129 deelnemers 98% de spiegels graag terug ziet.

Ook is er op 28 juni door vijf wijkbewoners ingesproken tijdens een vergadering van de commissie beheer op het stadhuis. Jouw Haarlem heeft inmiddels een motie ingediend voor terugplaatsing van de verkeersspiegels. Die wordt komende donderdagavond behandeld in de raad.

Een van de hoekbewoners heeft al veel bijna-ongelukken gezien. ,,We willen daar echt niet aan denken. Moet het dan eerst zo ver komen?’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.