’Cruquiusweg Heemstede niet naar 50’

De huidige komt van de bebouwde kom op de Cruquiusweg.

Sjaak Smakman
Heemstede

Het besluit van de Heemsteedse gemeenteraad om de bebouwde kom op de Cruquiusweg op te schuiven tot voorbij het plan Slottuin, maakt voor omwonenden waarschijnlijk niet bijster veel uit, zo bleek woensdag bij de Raad van State bij een zaak van Buurtcomité Nova (BCN).

Daar vroeg het buurtcomité om het schrappen van een zogenoemd geluidgrenswaardenbesluit van de gemeente Heemstede voor de woning van de familie De Jonge aan de Cruquiusweg.

Omdat het pand een woonbestemming heeft gekregen en langs het stuk ligt waar 80 kilometer mag worden gereden, moeten er flink wat geluidswerende maatregelen worden genomen.

Dat is niet terecht, vindt het comité, want Heemstede heeft een paar maanden geleden besloten om de grens van de bebouwde kom een stuk op te schuiven . Daardoor komt de woning binnen de bebouwde kom te liggen. Daar mag dan nog maar 50 kilometer worden gereden en is al die isolatie niet nodig.

De woning staat daarmee model voor de zich al tijden voortslepende ruzie tussen de gemeente en de provincie over de maximumsnelheid op de Cruquiusweg in Heemstede. Nu het plan Slottuin gestalte krijgt, wil de gemeente de grens van de bebouwde komt 190 meter opschuiven tot net voorbij de nieuwbouw.

Het appartementencomplex langs de Cruquiusweg hoeft dan niet als geluidswal voor de rest van de wijk te fungeren en kan een veel aantrekkelijker aanzicht krijgen. Ook de Indische Buurt profiteert uiteraard mee van die snelheidsverlaging.

De provincie wil daar niet aan vanwege de doorstroming op de drukke doorgaande weg.

Herhaaldelijk overleg van het Heemsteedse college met gedeputeerde Elisabeth Post en een unaniem ondertekende brief van de Heemsteedse raad aan de collega’s in Provinciale Staten hebben daar geen verandering in gebracht. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad in februari om dan maar op eigen houtje de komgrens op te schuiven.

De provincie heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen dat besluit, zo bleek op de zitting. Bijkomend argument van de provincie is dat je flink aan de weg moet sleutelen om het verkeer daar daadwerkelijk 50 te laten rijden.

Volgens de Raad van State maakt het voor de bescherming van de omwonenden of voor de nieuwbouw in het plan Slottuin overigens niet veel uit of de komgrens uiteindelijk wordt opgeschoven.

Binnen de bebouwde kom geldt weliswaar een maximumsnelheid van 50 kilometer, maar kan voor autowegen een uitzondering worden gemaakt en kan daar een maximumsnelheid van 70 kilometer worden ingesteld. Dat zet weinig zoden aan de dijk.

Overigens is het de vraag of er een inhoudelijke uitspraak over het huis van de familie De Jonge komt. Rechter en staatsraad Eric Helder betwijfelt of het buurtcomité wel belanghebbende in de zaak is.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.