’Stikstof wegverkeer toch groot probleem voor Duinpolderweg’

Sjaak Smakman
Leiden-Haarlem

Als de Duinpolderweg wordt aangelegd, kan hij in elk niet langs het duingebied bij De Zilk worden doorgetrokken naar de bestaande N206, stelt de stichting Duinbehoud. De reden: het wegverkeer zorgt voor te veel stikstofuitstoot richting het kwetsbare en beschermde duingebied.

De uitstoot van stikstof door de duizenden auto’s per dag langs het toch al overbelaste beschermde natuurgebied, was al eerder een probleem. De provincies bedachten daarvoor de zogeheten spoorvariant, waarbij de Duinpolderweg vanaf de Bartenbrug langs de spoorlijn zou worden aangelegd en pas bij Ruigenhoek zou aansluiten op de N206. Die variant zorgde voor veel commotie, maar kon uiteindelijk weer worden geschrapt door aanpassingen in het gebruikte rekenmodel Aerius en de verwachting dat de uitstoot van stikstof in de toekomst zal afnemen.

Europa zorgt nu echter voor een kink in de kabel zorgen, stelt Ben ter Haar van Duinbehoud. De Raad van State stuurde een zaak van de stichting Behoud de Peel tegen GS van Brabant door naar het Europese Hof van Justitie. Over die zaak ligt nu een advies van de advocaat-generaal met als conclusie dat rekenmodellen niet voldoende zijn. Volgens het advies - dat vrijwel zeker wordt overgenomen - moeten er op het moment dat een besluit valt al ’volledige, precieze en definitieve constateringen zijn die elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van de depositie kunnen wegnemen’. Prognoses over de gevolgen van (toekomstige) maatregelen of de afname van stikstofuitstoot mogen daarvoor niet gebruikt worden, aldus het advies.

Dat betekent, denkt Ter Haar, dat in elk geval de doortrekking van de weg niet kan doorgaan. Hij zal dat nog eens benadrukken tijdens zijn inspraak op de hoorzitting over de Duinpolderweg op 9 september. Gedeputeerde Staten willen daarvoor een zogeheten ruimtelijke reservering maken en de weg voorlopig alleen doortrekken tot aan de Haarlemmermstraat (N208).

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.