Pomphouders Haarlemmermeer: ’Aanpassen van beleid is geen toeval’

Karin Kok en Els Kromhout voelen zich door de gemeente in de maling genomen.© Foto United Photos/Toussaint Kluiters

Bart Boele
Hoofddorp

Het is zeker geen toeval dat het beleid voor benzinepompen in Haarlemmermeer begin 2016 werd aangepast. Er werd namelijk sinds 2013 al met een ondernemer gesproken over een nieuw pompstation langs de A4. Om dat mogelijk te maken moest het beleid worden veranderd.

,,De wethouder zei in juli tegen de gemeenteraad dat de beleidsaanpassing toeval is. Wij hebben nu bewijs van het tegendeel. Als de wethouder bij zijn woorden blijft, wordt de gemeenteraad in de maling genomen.’’ Dat zeggen Karin Kok en Els Kromhout. Zij deden mede namens de andere Haarlemmermeerse pomphouders een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om alle documenten in dit dossier in handen te krijgen.

De gemeente sprak in 2008 nog met de pomphouders af dat er tien jaar lang geen nieuwe pompstations bij zouden komen. De ondernemers met een station binnen de bebouwde kom kregen zo de gelegenheid hun bedrijf te verhuizen, zonder dat de gemeente er aan zou meebetalen. De gemeente zegde die afspraak begin 2016 eenzijdig op, zonder dat tegen de pomphouders te vertellen. Vervolgens besloot de gemeente mee te werken aan een nieuw pompstation langs de A4. Dat zou een station met alleen duurzame brandstoffen worden (LNC, CNG, waterstof) exclusief voor het bedrijfsleven. Omdat het niet rendabel was te maken werd besloten een beetje duurzame brandstoffen en heel veel benzine en diesel te gaan verkopen.

Wethouder Adam Elzakalai (VVD) zei in juli na vragen van de gemeenteraad dat de volgorde der dingen toeval is. ,,Dit is geen toeval’’, zeggen Kok en Kromhout nu. ,,Uit de mailwisseling die wij nu in handen hebben blijkt dat er al sinds 2013 met deze ondernemer wordt gesproken. Er blijkt ook uit dat er in 2014 al werd gevraagd naar de wijziging in het beleid voor de verkoop van motorbrandstoffen. Een aanvraag voor een station langs de A4 van onze collega Kulk werd in 2014 afgewezen. Daarna is het beleid aangepast om aan dit plan mee te werken.’’ De ondernemers vinden dat onrechtvaardig.

De gemeente Haarlemmermeer stelt in een reactie dat het beleid op democratische wijze vastgesteld door de gemeenteraad. ,,Vragen of kritiek van de dames Kok en Kromhout bespreken we niet via de media.”

Op 6 september wordt aan de gemeenteraad een bestemmingsplan voorgelegd om het nieuwe pompstation mogelijk te maken.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.