Brede steun in gemeenteraad Haarlem voor een lokaal mediafonds

De redactie van Haarlems Dagblad.
© Foto Richard Stekelenburg
Haarlem

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Haarlem ziet mogelijkheden voor het opzetten van een lokaal mediafonds. Met dat fonds moeten onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en andere vormen van journalistieke verdieping in stand worden gehouden.

De oprichting van een dergelijk fonds stond donderdag op de agenda van de raadscommissie Bestuur.

Het initiatief daartoe is afkomstig van SP’er Frits Garretsen, want door bezuinigen en afslanken wordt het voor lokale media steeds moeilijker om bijvoorbeeld nog onderzoeksjournalistiek te bedrijven.

Garretsen is blij dat zo’n fonds nu is opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord en hij wilde dan ook van burgemeester Jos Wienen weten wanneer het college met een concreet voorstel daarvoor komt.

Wat Garretsen betreft gaat Wienen te rade in Leiden, waar een dergelijk onafhankelijk fonds ter stimulering van de lokale journalistiek al in het leven is geroepen.

Waakhond

Het fonds is een middel met als doel de waakhondfunctie van de lokale journalistiek in stand te houden, stelde Robbert Berkhout (GroenLinks).

,,Er is nu geen ruimte meer bij media voor onderzoeksjournalistiek. De invulling van dat fonds moeten we in gezamenlijkheid en in overleg met de stad invulling geven.’’

,,Bij de komende kadernota moet duidelijk worden welk budget er voor dit fonds beschikbaar komt’’, opperde Bas Sepers (PvdA), ,,het is nu het moment om te oogsten, het college moet na de zomer met een eerste voorstel komen.’’

,,Dit initiatief is de moeite waard, het verdient een kans’’, zei D66’er Maarten Rijssenbeek.

VVD’er Anne Sterenberg liet blijken geen voorstander te zijn van een mediafonds. Met het aanhalen van het gezegde ’wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’ wilde zij aangeven twijfels te hebben bij de onafhankelijkheid van dat fonds.

,,Als het vervelend is voor de gemeente wat er geschreven wordt, wil je er dan nog geld insteken? Ik wil weten waarom wij dit in Haarlem nodig hebben.’’

Frans Smit van OPHaarlem heeft eveneens bedenkingen. Haarlemmers moeten vooral een abonnement op Haarlems Dagblad nemen, dat moet volgens hem de basis van een krant zijn.

Burgemeester Jos Wienen zegde toe dat het college met een voorstel komt.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.