Minister: ’Serieus onderzoek naar gemeentelijke herindeling Spaarndam’

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.© ANP / Bart Maat

Richard Stekelenburg
Spaarndam/Den Haag

Er komt een ’serieus onderzoek’ naar de wenselijkheid om Spaarndam-Oost straks alsnog los te knippen van de nieuwe fusiegemeente Haarlemmermeer en bij Haarlem te voegen. Die toezegging deed minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken dinsdagavond in de Eerste Kamer. Voorzitter Jolijt de Jongh van de Dorpsraad reageert verheugd.

De Eerste Kamer ging dinsdagavond na twee dagen van beraadslaging akkoord met diverse gemeentelijke herindelingen, waaronder die van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De nieuwe gemeente Haarlemmermeer wordt daarmee per 1 januari 2019 definitief een feit.

Spaarndam-Oost zal per die datum ’gewoon’ meegaan in de fusie. Of het dorpsdeel onder het gemeentebestuur van Haarlemmermeer zal blijven vallen, moet nader worden bepaald.

De Tweede Kamer drong in april per motie aan op een onderzoek naar een eventuele afsplitsing. Ze deed dat naar aanleiding van bezwaren vanuit het dorp, onder meer van de Dorpsraad. Die bezwaren werden eerder door het gemeentebestuur van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, en ook door de provincie, terzijde geschoven.

De fracties van VVD en SP in de Eerste Kamer wilden deze week expliciet van de minister weten hoe zij dacht uitvoering aan die motie te gaan geven. SP-senator Frank Köhler wilde weten of de minister kon bevorderen dat dat onderzoek geen wassen neus zou worden: ,,Dus niet (dat) een van de partners, bijvoorbeeld de gemeente Haarlemmermeer, dat overleg ingaat met als standpunt dat grenscorrecties hoe dan ook bij voorbaat worden uitgesloten. Want dan zou het allemaal geen zin meer hebben.’’

De minister liet daarop weten dat een en ander ’op een nette manier’ zou gebeuren, in overleg met provincie, de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem en de inwoners van Spaarndam. In antwoord op vragen van VVD-senator Helmi Huijbrechts liet ze onder meer weten de Kamer vervolgens over de uitkomsten ’natuurlijk’ nader te zullen informeren.

Dorpsraadvoorzitter De Jongh zegt blij te zijn dat nu ook ,,het hoogste volksvertegenwoordigende orgaan zich heeft uitgesproken over de positie van Spaarndam. Dat verdient Spaarndam ook. ’’

De gemeente Haarlem opteerde eerder voor een opsplitsing van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, waarbij Spaarndam-Oost bij Haarlem zou worden gevoegd. Sinds gekozen werd voor een ongedeelde fusie ondersteunt ze het streven van de Dorpsraad om de wenselijkheid van een afsplitsing te onderzoeken.

De Haarlemse wethouder Merijn Snoek zegt naar aanleiding van het bsluit in de Eerste Kamer de gemeentebesturen van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede-Spaarnwoude te feliciteren met het definitieve besluit. ,,Na 1 januari gaan wij graag het gesprek aan met de nieuwe gemeente, de Spaarndammers en met de provincie om - middels een peiling onder de bewoners - te komen tot een duurzame oplossing voor Spaarndam.’’

Lees ook: Hoe groot is het verzet in Spaarndam?

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.