Weer nieuwe wethouder Watertoren Zandvoort

Weer nieuwe wethouder Watertoren Zandvoort
Gert-Jan Bluijs (inzet links) neemt de portefeuille Watertoren nu over van Joop Berendsen.
Zandvoort

De ontwikkelingen rond de Watertoren in Zandvoort zorgen andermaal voor verschuivingen binnen het college van B en W. Wethouder Joop Berendsen (OPZ) zal de portefeuille overdragen aan collega Gert Jan Bluijs (CDA).

Hij komt tot dit besluit om ’de schijn van belangenverstrengeling’ te voorkomen.

De gemeenteraad komt woensdag voor een extra zitting terug van vakantie. Ondertussen heeft de gemeente besloten toch in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van de rechter. Die haalde onlangs een streep door de wijze waarop de gemeente tot een keuze was gekomen voor het ontwikkelplan van het Watertorenplein.

Berendsen laat in een verklaring weten dat burgemeester Niek Meijer hem vorige week het gerucht voorhield, dat ’een lid van OPZ die gelieerd is aan een van de betrokken partijen begin 2018 een financiële bijdrage heeft geleverd aan de verkiezingscampagne van OPZ’. Op de vraag of dat gerucht klopte, antwoordde Berendsen bevestigend. De burgemeester spiegelde hem daarop voor dat dit ’minimaal de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen wekken’.

Berendsen: ,,Ik heb daar over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat ik dat achteraf gezien eerder bekend had moeten maken.’’

De gemeente noemt uit privacy-overwegingen niet de naam van het OPZ-lid dat nu aanleiding is tot de portefeuillewisseling binnen B en W.

Ook binnen het bestuur van OPZ is besloten die naam niet openbaar te maken, laat partijvoorzitter Henk van Gameren weten.

Wie ondertussen degene is die het verhaal over deze persoon onder de aandacht van burgemeester Meijer heeft gebracht, is eveneens onduidelijk. Van Gameren: ,,Meer dan speculeren daarover kan ik niet. En ik ga niet speculeren. Het kan zijn dat iemand wat heeft opvangen en het nodig vond daarmee aan de haal te gaan. Dat er mensen zijn die financiële bijdragen leveren aan verkiezingscampagnes is niet ongewoon, dat gebeurt bij alle partijen. Het gaat daarbij ook niet om bedragen die bedoeld zouden kunnen zijn als poging tot beïnvloeding.’’

Het dossier Watertoren deed in de vorige bestuursperiode drie wethouders sneuvelen. De laatste was Michel Demmers van GBZ, die daarover met de gemeente in een juridische strijd is verwikkeld.

Berendsen blijft wethouder van onder meer verkeer, parkeren, sport en onderwijs. Een definitieve nieuwe portefeuilleverdeling volgt in september.

Meer nieuws uit Haarlem