Haarlemmer voert rechtszaak over invoering digitaal bezoekersparkeren

Annalaura Molducci
Haarlem

Haarlemmer Ton van der Voort gaat een rechtszaak aanspannen tegen de gemeente Haarlem.

Volgens Van der Voort schendt de gemeente de privacy van Haarlemmers omdat die het kenteken van de auto van hun bezoek vanaf september digitaal of telefonisch moeten aanmelden, waardoor personen bekend raken.

Hij krijgt steun van de stichting Privacy First die met succes een rechtszaak tegen het parkeren met kenteken heeft gevoerd in Amsterdam.

Haarlem wil op 1 september het parkeren voor bezoekers digitaliseren. Een maand later wil de gemeente de papieren bezoekersschijf afschaffen. Bij de papieren bezoekersschijf is niet bekend wie hem gebruikt. De schijf wordt in de auto achtergelaten.

Directeur en jurist Vincent Böhre van Privacy First in Amsterdam: ,,Zo’n schijf is prima maar een digitale bezoekersregeling op kenteken is in strijd met de privacy en een gotspe.’’ Hij roept Haarlemmers daarom op massaal bezwaar in te dienen. Op de site van de stichting staat een voorbeeldbezwaarschrift.

Gehoor

Van der Voort geeft daar gehoor aan. Hij heeft ook een klacht ingediend tegen de gemeente Haarlem bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij voelt zich gesteund door een aantal Haarlemse oppositiepartijen en door de tegenstemmers van het parkeerreferendum vorig jaar.

Haarlem moderniseert het parkeren. De gemeente gaat steeds meer digitaal doen. Zo zijn er in het centrum van de stad nieuwe parkeerautomaten gekomen waar niet meer met contant geld kan worden betaald maar alleen met de pin of creditkaart. Ook moet er een kenteken worden ingevoerd. Een bonnetje achter de ruit is niet meer nodig.

Catch 22

De stichting Privacy First heeft tegen het kentekenparkeren al met succes een rechtszaak gevoerd in Amsterdam en er loopt nu een hoger beroep. ,,Maar het is een pyrrusoverwinning”, stelt Böhre. ,,Want overheden kunnen met zo’n uitspraak alle kanten op. De burgers zitten eigenlijk gevangen in een catch 22”, zegt hij.

Een catch 22 is een paradoxale situatie waarin het onmogelijk is om een gewenste uitkomst te bereiken doordat de 'regels' dat vanwege tegenstrijdigheden niet toelaten.

,,Als burgers hun kenteken niet willen invoeren op de automaat en alleen een paar keer een fictief kenteken invoeren van xxxxxx krijgen ze een boete van de gemeente. Daartegen kunnen ze bezwaar indienen. Maar dan moeten ze via hun bankgegevens aantonen dat ze wel hebben betaald. Dan sta je helemaal in de schijnwerpers terwijl het de overheid helemaal niets aangaat wat jij in de openbare ruimte doet. Bovendien heb je als burger recht op een bonnetje. Je hebt als burger ook het recht om met contant geld te betalen als er sprake is van een monopolie-situatie. En dat lijkt ook hier het geval want er is niemand anders die parkeerautomaten plaatst in Haarlem.”

Papieren bezoekersschijf

Haarlem schaft per 1 oktober de papieren bezoekersschijf af. Op 1 september wordt de bezoekersregeling digitaal. Dan moeten Haarlemmers hun bezoek aanmelden bij de gemeente middels een kenteken.

Böhre: ,,Het gaat de overheid helemaal niets aan wie er op bezoek komt. Het is een gotspe dat Haarlem dit invoert, maar je ziet het in steeds meer gemeenten. Dit is zeker een rechtszaak waard. Wij kunnen wellicht een pro-deo-advocaat regelen.”

De gemeente bestrijdt dat ze de regels overtreedt, zegt een woordvoerder namens de wethouder.

,,Bij de verwerking van persoonsgegevens moet de overheid aan regels voldoen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een gemeente mag niet zomaar persoonsgegevens opslaan of verwerken. Daarvoor is een rechtmatig doel, juridische grondslag en zorgvuldige uitvoering noodzakelijk. Bij alles wat we doen, beoordelen we deze aspecten. Ook bij het uitwerken van de bezoekersregeling. Het doel en de grondslag zijn vastgelegd in diverse raadsbesluiten. Hierin is vastgelegd dat Haarlem een digitale bezoekersregeling gaat invoeren met kentekeninvoer. De zorgvuldige verwerking van de gegevens die hiervoor noodzakelijk zijn is beoordeeld door middel van een Privacy Impact Analyse. Als daaruit blijkt dat een verwerking een hoog risico oplevert, ontstaat de verplichting dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden, maar het blijkt hier om een laag privacyrisico te gaan. Er moesten alleen nog kleine technische maatregelen worden doorgevoerd.”

Signaal

De gemeente zegt dat er geen aanleiding was om de Autoriteit Persoonsgegevens bij de bezoekersregeling te betrekken. Ook is er geen signaal ontvangen dat er klachten, vragen of problemen zouden zijn bij de wijze waarop Haarlem kentekens van bezoekers registreert.

,,Omdat Haarlem de invoering van het systeem zorgvuldig wil aanpakken is er op dit moment een testfase met bewoners. Nu er uit het testpanel specifieke vragen naar voren zijn gekomen hebben we navraag gedaan bij de AP. De AP heeft toegezegd naar de casus te kijken en met een reactie te komen. Er is geen aanleiding om de invoering uit te stellen of de regels aan te passen.”

Een woordvoerster van de AP onderschrijft het verhaal van de gemeente. ,,Omdat we de situatie niet goed kunnen inschatten kunnen we alleen in het algemeen iets zeggen over wat er in de wet staat. We doen geen uitspraken of iets wel of niet mag zonder dat we de ins en outs kennen. Wanneer een organisatie persoonsgegevens gaat verwerken is er altijd een grondslag voor nodig zoals een wettelijke verplichting, toestemming of een gerechtvaardigd belang. Ook is het belangrijk om te kijken of het echt noodzakelijk is om bepaalde gegevens te verzamelen, kan het doel niet op een andere, minder ingrijpende manier worden behaald? Persoonsgegevens die voor het ene doel worden verzameld mogen niet zomaar voor een ander doel worden gebruikt, de mensen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, moeten hierover vantevoren worden geïnformeerd en uiteraard worden er strenge eisen gesteld aan de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens.”

Kenteken

Op de site van AP wordt uitgelegd dat kentekenparkeren wil zeggen dat een kenteken wordt ingevoerd in de parkeerautomaat om te betalen. De kentekens worden opgeslagen in een database. De gemeente gebruikt de opgeslagen kentekens om te controleren of iedereen heeft betaald. Bij een parkeercontrole krijgt de controleur alleen een signaal of voor het opgevraagde kenteken is betaald. De controleur krijgt geen informatie over de eigenaar van de auto’s. Voor statistische informatie, zoals hoeveel parkeerplekken bezet zijn, hoort de gemeente geanonimiseerde gegevens te gebruiken. Deze gegevens zijn dus niet meer tot u te herleiden.

Wisselend

Volgens Privacy First zijn de ervaringen met de AP wisselend. ,,Je kunt hier alle kanten mee op redeneren. De AP kan wel zeggen dat de data binnen 24 uur worden gewist maar de data zijn ook gekoppeld aan de databank van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Daar blijven parkeerrechten soms weken of maanden lang opgeslagen. Dan wordt gezegd dat de data zijn versleuteld, maar dat is zo ongedaan te maken. Het systeem is zo lek als een mandje. Voer het parkeren op nummer in. Daarbij heeft een parkeervak gewoon een nummer en dat voer je in om te betalen. Dat gebeurt ook al in het buitenland, maar in Nederland vinden ze het allemaal te moeilijk.”

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.