Hells Angels willen clubhuis in Haarlem behouden

Jacob van der Meulen
Haarlem

De Stichting Hells Angels Haarlem wil vrijgesproken worden en het clubhuis aan de Baljuwslaan behouden. De eigenaar van het gebouw is, mocht er onverhoopt een veroordeling volgen, wel bereid om een boete van 35.000 euro te betalen in plaats van dat het clubhuis verbeurd wordt verklaard.

In het proces tegen het Haarlemse charter van de Hells Angels staat ook de stichting terecht.

Het Openbaar Ministerie eiste verbeurdverklaring van het clubhuis omdat een stichting alleen een geldboete kan worden opgelegd.

Die zal volgens het OM niet hoger zijn dan de waarde van het clubhuis en dus wordt verbeurdverklaring ervan geëist.

De Stichting Hells Angels vindt echter dat zij zich als stichting met haar twee bestuurders niet schuldig heeft gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie.

Zij heeft als eigenaar het pand verhuurd aan de motorclub Hells Angels Haarlem.

Lees ook: Oude garde Haarlemse Hells Angels ’verbijsterd’

Interviews omwonenden

Volgens de stichting heeft het Openbaar Ministerie tot nu toe ook niet hard kunnen maken dat er in het pand aan de Baljuwslaan allerlei strafbare feiten hebben plaatsgehad of dat er criminele plannen werden voorbereid.

En ook al zou dit wel zijn gebeurd, dan kun je niet van elke huurder die een crimineel feit pleegt het pand waar hij in woont in beslag nemen, vindt de stichting.

Lees ook: ’Dossier tegen de Hells Angels Haarlem rammelt’

Tijdens het proces wil de Stichting Hells Angels Haarlem ook duidelijk maken hoe de gewone Haarlemmer over de motorclub denkt. Zij hebben daarom interviews ingebracht die werden gehouden met omwonenden van de Baljuwslaan.

Feestje

Die verklaarden af en toe wel een feestje te hebben gehoord in het clubhuis maar verder geen overlast hebben ervaren. Ook de tot enkele jaren geleden gehouden Harley-dagen in Haarlem waren populair onder de Haarlemmers, aldus de stichting.

De toenmalige burgemeester heeft hier altijd goede contacten over gehad destijds met de Hells Angels in Haarlem, zo vertelde hij in een interview dat tijdens de zitting werd getoond.

Het Openbaar Ministerie schetst volgens de stichting daarom een veel te negatief beeld over een club die zich voornamelijk zou bezighouden met criminaliteit.

Rotte appels

De stichting geeft het Openbaar Ministerie verder mee dat de drie hoofdverdachten in het proces die leiding gaven aan de Hells Angels uit de motorclub zijn gezet. Dat er rotte appels tussen de leden zaten, wordt door de stichting dan ook niet ontkend.

Dat de bestuurders van de stichting op de hoogte zouden zijn geweest van strafbare feiten die de hoofdverdachten zouden hebben gepleegd, maar verder hier niet op zouden hebben gehandeld, klopt echter niet, zo betoogt de stichting.

Een van de bestuurders is bovendien meer al zeven jaar geen lid meer van de Hells Angels in Haarlem.

Donderdag gaat het proces verder.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.