Betere plek voor kermis op Zaanenlaan

Heeft de kermis op de Zaanenlaan haar langste tijd gehad?© Foto United Photos/Paul Vreeker

Henk Geist
Haarlem

Voor de kermis op de Zaanenlaan in Haarlem is een betere plek gevonden: het grasveld op de hoek van de Kleverlaan en de Jan Haringstraat. De gemeente wil een eventuele verhuizing naar deze locatie eerst verder uitwerken voordat een definitief besluit wordt genomen.

De kermis op de Zaanenlaan roept gemengde gevoelens op. Een deel van de omwonenden is de overlast die het jaarlijkse evenement oplevert beu.

Zij vinden een kermis in een woonwijk niet meer van deze tijd; de attracties staan te dicht op de woningen. Daarnaast zijn er twijfels over de veiligheid omdat hulpdiensten het terrein moeilijk kunnen betreden.

Inpasbaar

Daarom heeft er nieuw onderzoek plaatsgevonden naar deze locatie en mogelijke alternatieve plekken. Daaruit komt naar voren dat de kermis op de Zaanenlaan wel veilig is. Maar daarnaast is er alternatieve plek gevonden waar de kermis goed inpasbaar zou zijn.

Volgens het college van B en W wijzen objectieve factoren uit dat een kermis op het grasveld op de hoek Kleverlaan/Jan Haringstraat nog beter past.

Er zijn minder direct omwonenden, de huizen staan verder weg waardoor de geluidsbelasting naar verwachting minder is en er is meer ruimte komt voor veiligheidsdiensten. Over deze plek is al overlegd met de kermisexploitanten, de kermiscoördinator en de veiligheidsdiensten.

Het college wil een eventuele verhuizing verder uitwerken. Daarbij zal een participatietraject met de buren worden opgezet, er komt een bodemonderzoek en de financiële gevolgen worden in beeld gebracht. Dat maakt een verplaatsing in 2019 al niet meer haalbaar. Volgend jaar is de kermis dus nog op de Zaanenlaan, het jaar daarna kan de verhuizing haar beslag krijgen.

Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat er draagvlak is voor een kermis in Haarlem-Noord, stelt het college. Bewoners uit Noord bezoeken de kermis bovengemiddeld.

’Hieruit kunnen we opmaken dat de kermis een belangrijke functie heeft voor de buurt’, menen burgemeester en wethouders. Het college voorziet echter ook dat op de nieuwe plek tegenstanders zullen opstaan.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.