Loterijverlies vs. Staatsloterij: hoe zat het ook alweer?

Loterijverlies vs. Staatsloterij: hoe zat het ook alweer?
Voor oud-deelnemers van de Staatsloterij is er nog altijd geen oplossing.
© ANP
Amsterdam

De soap rond de Staatsloterij beleeft vrijdag een nieuwe aflevering. In een kort geding eist de Staatsloterij dat het beslag op haar miljoenen wordt opgeheven. Een opfriscursus in 6 vragen:

1. Waarover gaat het kort geding?

Het bedrijf Loterijverlies heeft, via de rechter, beslag laten leggen op 121 miljoen euro van de Staatsloterij.

Daar is de Staatsloterij het niet mee eens. Zij wil nu via een andere rechter afdwingen dat het beslag wordt opgeheven.

2. Wat vindt Loterijverlies?

Volgens Loterijverlies weigert de Staatsloterij gehoor te geven aan een uitspraak van de Hoge Raad, uit 2015. Daarin concludeert de Hoge Raad dat de Staatsloterij haar klanten heeft voorgelogen, tussen 2000 en 2008. In advertenties deed de Staatsloterij voorkomen alsof de kans een geldprijs te winnen groter was dan in werkelijkheid.

De deelnemers in deze megaclaim-zaak willen al jaren hun geld terug. Volgens woordvoerder Ferdy Roet, van Loterijverlies, hebben zij recht op het aankoopbedrag van de Staatsloten. Hij baseert zich daarbij op de eerdere uitspraak van het Hof, dat zegt dat de schade als gevolg van de misleidende mededelingen bestaan uit de ’kosten van aankoop van een staatslot’. Maar wat de schade precies behelst is nog niet door een rechter beslist.

4. Roet? Die was toch geschorst?

Vorig jaar spanden oud-deelnemers die zich hebben aangesloten bij de stichting Loterijverlies een rechtszaak tegen Ferdy Roet aan, omdat hij zichzelf zou verrijken met het geld van Loterijverlies. De rechter gaf hen daarin gelijk, waarmee Roet geschorst werd als bestuurder van de stichting Loterijverlies.

In dit geval is het niet de stichting, maar de B.V. Loterijverlies die het beslag legt. Dat bedrijf is op zijn beurt weer de oprichter van de stichting Loterijverlies. Maar via dit bedrijf kan Roet dus toch verder met de zaak.

5. Wat vindt de Staatsloterij?

Die vindt het ’bizar’ dat Roet zich alsnog in de zaak mengt. Ze verwerpen de conclusie dat het volledige aankoopbedrag van een staatslot moet worden terugbetaald. Volgens hen hebben oud-deelnemers recht op compensatie voor het verlies van de kans op winst. Als je zo zou rekenen wordt het bedrag een stuk lager.

6. Wie heeft gelijk?

Voorlopig staat alleen vast dat de Staatsloterij haar deelnemers heeft misleid. Hoe hoog een eventuele schadevergoeding zou moeten zijn is nog onduidelijk, net als de manier waarop die berekend zou moeten worden. De meest succesvolle manier om hier uit te komen zou een schikking zijn, maar het botert al tijden niet tussen Loterijverlies en de Staatsloterij.

Vorig jaar lekte wel uit dat de Staatsloterij in een individueel geval een schikking had getroffen. Dat gegeven sterkt Roet in zijn opvatting dat gedupeerden recht hebben op volledige vergoeding van het aankoopbedrag. Volgens de Staatsloterij ging het hier om een ’uitzonderlijke situatie’.

Overigens is het nu niet mogelijk een collectieve schadevergoeding te eisen bij de rechter. Vooralsnog moet iedere gedupeerde dat individueel doen. Maar schade aantonen blijkt lastig. Er zijn nog geen individuele zaken voor de rechter gebracht. Misschien zijn er wel nog meer schikkingen getroffen, maar dat blijft doorgaans geheim.

Er ligt wel een wet bij de Tweede Kamer die collectieve schadevergoedingen mogelijk moet maken. Er gelden dan wel strenge regels voor claimbedrijfjes, om ’cowboys’ te voorkomen.

Ondertussen wachten gedupeerden nog altijd op een oplossing.

Meer nieuws uit Nieuws

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.