Haarlem steeds meer slaapstad

Henk Geist
Haarlem

De Spaarnestad dreigt steeds meer een woon- en slaapstad te worden. Het inwonertal van Haarlem zal de komende jaren nog fors groeien, terwijl de groei van de werkgelegenheid achterblijft. Een gevolg is dat steeds meer Haarlemmers buiten de stad gaan werken.

Dat blijkt uit het rapport dat door Platform 31 is opgesteld in opdracht van de G32, het samenwerkingsverband van de 32 grootste steden in Nederland. Daarbij is Haarlem in het bijzonder onder de loep genomen. Haarlem kent in vergelijking met de andere grote steden een bijzondere bevolkingsontwikkeling. Waar andere steden nog nauwelijks groeien, krijgt Haarlem er als erg aantrekkelijke stad nog veel nieuwe inwoners erbij. Volgens de prognoses van het CBS groeit de stad tot 2040 nog met bijna 22 procent, de andere steden met tien procent en Nederland als geheel met zeven procent. Opvallend daarbij is, dat vooral de groep jongeren (tot twintig jaar) in Haarlem sterk gaat toenemen - voor de toekomst een belangrijk voordeel, stelt het rapport.

Woningmarkt

Nadeel van deze groei is dat de woningbouw tot nu toe is achtergebleven, waardoor de druk op de woningmarkt is toegenomen. ’Reeds nu is Haarlem een geliefde maar ook dure plek om te wonen’, signaleren de onderzoekers. Als de achterstand in woningbouw niet wordt ingelopen en de woningbouw achterblijft bij de verwachte groei van het inwonertal zullen de woningprijzen nog (verder) sterk stijgen. Met als gevolg dat niet alleen lagere inkomens dan moeilijk een woning kunnen vinden, ook middeninkomens moeten dan noodgedwongen de stad verlaten.

De ontwikkeling van de werkgelegenheid blijft juist weer achter bij die in andere steden. Sinds 2009 neemt de werkgelegenheid in Haarlem zelfs iets af, ook voor de hoger opgeleiden. Dat komt vooral door een afname van werkgelegenheid bij de overheid. Het ondernemersklimaat in Haarlem is voor verbetering vatbaar, het aantal vestigingen van bedrijven blijft achter bij andere gemeenten. ’Dit kan een teken zijn van te weinig ondernemerschap of te weinig ruimte in beleid en/of fysiek’, menen de onderzoekers. Meer wonen en minder werk resulteert in een aanzienlijke dagelijkse forenstroom, temeer daar er in de wijde omgeving zoveel banen voorhanden zijn.

Maar de economische vooruitzichten zijn gunstig. De kansen liggen volgens het rapport op het terrein van persoonlijke dienstverlening, nieuwe vormen van zorg, sociaal ondernemerschap en de omschakeling naar een meer duurzame economie en samenleving.

Haarlem zal tot keuzes moeten komen, stelt het rapport, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van de spaarzame ruimte. ’En meer werklocaties, en meer sociale huurwoningen, en meer huur- en koopwoningen voor het middensegment, en meer voorzieningen, en meer groen en een verwachte groei van de stad: niet alles kan tegelijk.’ De stad moet anders gaan nadenken over ruimtelijke invulling. ’Het zorgen voor woningen voor een groeiende bevolking is niet zonder meer te combineren met het behouden en versterken van een groene en gezonde stad.’

Verkiezingen

Wat betreft het college van B en W wordt het rapport door lokale politieke partijen gebruikt bij het schrijven van hun programma’s voor de verkiezingen in het voorjaar 2018. Zij kunnen de aanbevelingen gebruiken om eigen keuzes te maken, stelt het college. ’Het rapport kan ook een rol spelen bij de nieuwe collegevorming en bij het opstellen van de nieuwe coalitie- en bestuursakkoorden.’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.