Ondernemers ‘gastheer’ in het nationaal park

Redacteur Haarlem
haarlem

Het nationaal park kwam dit jaar bijna zonder geld te zitten door bezuinigingen van de rijksoverheid. De provincie Noord-Holland besloot daarop twee ton beschikbaar te stellen zodat het overlegorgaan kon blijven doordraaien

Over de toekomst bestaat nog geen duidelijkheid. Het samenwerkingsverband hoopt dat de provincie bereid is om structureel 180.000 euro per jaar ter beschikking te stellen. Het grootste deel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is in eigendom bij de provincie Noord-Holland, die dat gebied voor een lange periode in erfpacht heeft uitgegeven aan beheerder PWN. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn behalve beheerder eigenaar van andere delen. Ook de gemeenten Bloemendaal, Zandvoort en Velsen hebben grond in het natuurgebied. Dan zijn er nog enkele particuliere grondbezitters. Alle betrokken partijen hebben vertegenwoordigers in het overlegorgaan. Ook ‘buurman’ Haarlem praat daar mee. Het IVN is een partner in dit gezelschap met een eigen specifieke taak, die ligt met name op het gebied van communicatie, educatie en onderzoek. De uitgaven in het nationaal park zijn veel hoger dan het jaarlijkse budget. PWN, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer betalen de kosten voor beheer en toezicht uit eigen middelen. Voor miljoenenprojecten, zoals de aanleg van een natuurbrug over de Zandvoortselaan en het verstuivingsproject in de buitenste duinenrij ten noorden van Parnassia, is de financiering apart geregeld, onder meer met bijdragen uit Brussel. De doelstellingen van het nationale park zijn natuurbeheer, natuurgerichte recreatie, communicatie, educatie en onderzoek. Een groep (horeca)ondernemers uit de omgeving is sinds kort officieel ‘gastheer’ van het nationaal park. Zo’n 360 vrijwilligers zijn actief op allerlei terreinen, zoals excursies en onderhoud.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.