'Niet nu al grond reserveren voor tweede Kaagbaan'

De geplande nieuwe baan voor Schiphol

Frans van den Berg
schiphol

Er moet niet nu al grond worden gereserveerd voor een mogelijke tweede Kaagbaan voor Schiphol. Volgens de provincie Noord-Holland wordt de omgeving daardoor voor lange tijd op slot gezet.

,,Dat zonder dat duidelijk is hoe lang die reservering duurt. Dat heeft ook gevolgen voor partijen die in het gebied grondposities hebben. De waarde van de grond neemt immers af. Het ontbreken van een schadevergoedingsregeling achten we maatschappelijk moeilijk aanvaardbaar, vooral omdat de reservering een lange periode gaat duren'', schrijft het provinciebestuur in een bezwaarschrift aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De minister wil via een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur nu al grond reserveren voor een mogelijke parallelle Kaagbaan. De afweging of er wel of geen nieuwe start- en landingsbaan nodig is wordt pas na 2023 genomen. In de tussentijd is wel tijdelijke bebouwing toegestaan in het gebied. Maar in Rijsenhout wordt gevreesd dat geen ontwikkelaar nieuwe woningen in het dorp bouwt wanneer in de toekomst mogelijk de toestellen recht over het dorp komen. Om die reden zijn de provincie en de gemeente Haarlemmermeer al langer tegen de grondreservering. Mocht toch een extra baan nodig zijn vanwege de overheersende zuidwestelijke winden, dan wil de provincie dat de Aalsmeerbaan wordt gesloten.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.