PvdA haakt alsnog af in Halfweg

Gemeentehuis in Halfweg. Foto Richard Stekelenburg

Richard Stekelenburg
Halfweg

De PvdA is bij de coalitieonderhandelingen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude alsnog afgehaakt. D66, VVD en GroenLinks gaan gedrieën verder. De partijen hebben hun coalitieakkoord in principe rond.

Maandag 5 mei zal het akkoord worden gepresenteerd, op 8 mei kan het nieuwe college vervolgens worden geïnstalleerd.

De PvdA, de kleinste van de vier beoogde coalitiegenoten, besloot uiteindelijk toch voor de oppositie te kiezen toen duidelijk werd dat de partij geen wethouder zou leveren.

Haarlemmerliede-Spaarnwoude mag vanwege haar inwonertal maximaal drie wethouders hebben.

In de onderhandelingen werd al gauw duidelijk dat een wethouderspost voor D66 en VVD vast stond, en dat het aan GroenLinks en PvdA was om te zien wie de derde zou leveren.

Toekomst

PvdA-onderhandelaar Erik Pentenga, tevens kandidaat-wethouder: ,,Daarbij was voor ons wel zo belangrijk om welke portefeuille het zou gaan.’’ De PvdA wilde de post ’toekomst gemeente’, die gaat over de onderzoeken die duidelijk moeten maken of Haarlemmerliede-Spaarnwoude zelfstandig kan blijven of toch beter kan fuseren. Pentenga: ,,Die portefeuille werd echter door D66 geclaimd.’’

Inhoudelijk kan de PvdA zich goed vinden in de afspraken in het coalitieakkoord. ,,We hebben gelukkig een aantal voor ons belangrijke punten kunnen inbrengen. Zo ben ik blij dat wat betreft de toekomst van de gemeente nu echt álle opties goed worden onderzocht. Verder is er door de partijen uitgesproken dat belangrijke discussies, ondanks de bezuinigingsopdracht waar de gemeente voor staat, niet direct zullen worden afgekapt met het argument dat er geen geld is - overigens met daarbij de afspraak dat de begroting sluitend zal moeten zijn.’’

De keuze van de PvdA om zonder wethouderspost het akkoord niet mede te ondertekenen, is puur ingegeven door de ervaringen uit het recente verleden. Pentenga: ,,Dat is ons de afgelopen periode niet goed bevallen. Zonder wethouder sta je als coalitiepartner toch op afstand. Dat is een rare rol.’’ De PvdA stapte afgelopen periode halverwege de rit uit die constructie.

Wethouders

De wethoudersposten worden nu verdeeld tussen D66-voorman Raymond van Haeften, Bob Graal (VVD) en Marco de Goede (GroenLinks). Van Haeften zal zich naar verluidt behalve met de post ’toekomst gemeente’ ook bezig gaan houden met de overheveling van zorgtaken van Rijk naar gemeente en met de ruimtelijke ontwikkelingen in het hart van Halfweg. Zelf wil hij op dit moment niet ingaan op de precieze verdeling van de posten. ,,Maar ik ga inderdaad meer doen dan alleen de discussie over de zelfstandigheid.’’

Zelfstandig

Voor de diverse onderzoeken die nodig zijn om te bepalen in hoeverre Haarlemmerliede-Spaarnwoude zelfstandig kan blijven willen de coalitiepartners - waar nodig - meer tijd nemen dan aanvankelijk door informateur Gerard Jägers werd voorgesteld. Die adviseerde dat proces vóór het einde van het jaar te hebben afgerond. Van de drie partners mag dat ook ’medio volgend jaar’ zijn.

CDA

De PvdA treft in de oppositie de komende jaren het CDA, de grote winnaar van de verkiezingen in Haarlemmerliede-Spaarnwoude. Die viel in de onderhandelingen buiten de boot vanwege haar standpunt dat de gemeente vooral zelfstandig moet blijven.

Meer nieuws uit Haarlem

Net binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.