’Badhoevedorp heeft naast villa’s ook armoede’

Bart Boele
Badhoevedorp

Het beeld van Badhoevedorp als luxe villadorp mag ernstig worden bijgesteld. Volgens voorzitter Anne-Marie Kamevaar van de dorpsraad is de werkelijkheid anders.

Ja er staan veel bovenmodale woningen in Badhoevedorp, dat weet Kamevaar. Maar uit cijfers van de gemeente Haarlemmermeer blijkt ook dat er in Badhoevedorp net zoveel inwoners op het sociaal minimum verkeren als in de rest van Haarlemmermeer.

,,Ook het aantal inwoners dat moeite heeft om rond te komen van het maandelijkse inkomen is in Badhoevedorp gemiddeld blijkt uit de officiële cijfers’’, aldus Kamevaar. Dat rechtvaardigt het volgens haar om het niet steeds over ’dat luxe villadorp’ te hebben.

Badhoevedorp heeft zeker villa’s, maar ook heel veel flats en sociale huurwoningen.

Kamevaar: ,,Die staan er weliswaar al zo lang dat ze niet erg opvallen, maar ze zijn er wel.’’ Dat Badhoevedorp een dorp vol mooie lanen wordt genoemd is volgens Kamevaar juist, maar het onderhoud van die lanen schiet er nog wel eens bij in. Bomen midden op een smal trottoir met omhoog stekende stoeptegels zijn niet moeilijk te vinden.

Badhoevedorp is geen zorgeloos luxedorp, benadrukt Kamevaar. Dat doet ze omdat de herinrichtingsplannen van de gemeente Haarlemmermeer volgens haar teveel van dat beeld uitgaan.

Volgens de dorpsraad wordt er daarom te weinig aan groen gedacht. Met de veranderingen in het Wandelbos en de bouw van wijk Quatrebras blijft het groen in het dorp. Maar om het dorp heen is nauwelijks groen te vinden en de plantsoentjes verspreid over het dorp zijn gebruiksonvriendelijk.

,,In 2006 is een visie voor de toekomst van Badhoevedorp opgesteld door ambtenaren van de gemeente Haarlemmermeer’’, aldus Kamevaar.

,,Dat is niet in overleg met de bewoners gebeurd en we zijn inmiddels elf jaar verder. Veel beslissingen zijn al genomen, maar wij willen als dorpsraad evengoed onze stem laten horen.’’

Kamevaar ziet mogelijkheden in de nieuwe Omgevingswet, die in 2019 van kracht wordt.

,,Daarin staat dat er een omgevingsvisie moet zijn. Daar worden geen eisen aan gesteld, maar plannen moeten wel haalbaar zijn, mooi maar ook veilig en toegespitst op de gebruikers. Daar zullen wij op inspelen.’’

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.