Opinie: Heel terechte vraag: wie is er de baas in Haarlemmermeer?

© Archief

Bart Boele

Wie is de baas in Haarlemmermeer? Die vraag is actueel en onlangs zeer terecht door VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers hardop gesteld.

Het stoort Kuipers dat te regelmatig B en W tegen de gemeenteraad zeggen dat de raad zijn bevoegdheid om een beslissing te nemen al jaren geleden uit handen gegeven.

Kuipers vraagt zich af of de gemeenteraad er wel nadrukkelijk genoeg op wordt gewezen als een beslissingsbevoegdheid aan B en W wordt gedelegeerd. Het antwoord is: nee, dat doen B en W niet.

Klein voorbeeld: het actuele plan om energieverslindende datacenters te bouwen op Schiphol Trade Park, het bedrijventerrein rond de Rijnlanderweg dat een internationale proeftuin van duurzaamheid zou moeten worden. Terecht zet VVD-raadlid Rob Koster daar grote vraagtekens bij en vraagt hoe dat zit.

Zijn eigen VVD-wethouder Adam Elzakalai zegt dan dat de gemeenteraad al jaren geleden de invulling van Schiphol Trade Park aan het college van B en W heeft gedelegeerd door een nota goed te keuren.

Elzakalai was toen nog geen wethouder. Koster was toen wel raadslid, weet goed waar hij het over heeft en hij kan zich daar niets van herinneren.

Tegen afspraken

Nog een voorbeeld: de Haarlemmermeerse benzinepomphouders sloten in 1999 een akkoord met de gemeente. Geen nieuwe tankstations en de bestaande uit de bebouwde kom verhuizen.

Op Schiphol Trade Park komt straks tegen die afspraken in een nieuw tankstation van een ondernemer uit Dordrecht. Want, zeggen B en W nu, ,,het beleid voor motorbrandstofverkooppunten is gewijzigd als onderdeel van het actualiseren van het beleid voor commerciële voorzieningen’’.

Dat is met het ondernemersplatform besproken, zeggen B en W, en dus hadden de pomphouders dat kunnen weten. Vervolgens zeggen ze dat niet de gemeente maar het bedrijf GEM A4 zone west verantwoordelijk is, terwijl B en W dat bedrijf zelf hebben opgericht om de grond te verkopen.

Gedelegeerd

Er zijn meer van die constructies. Niet de gemeente maar de Vervoersregio Amsterdam bepaalt waar de Connexxion-bussen rijden en waar ze stoppen, zoals bus 340 op de Kruisweg in Hoofddorp.

Niet de gemeente maar de Metropoolregio Amsterdam bepaalt of er bedrijventerreinen worden verkocht. Allemaal bevoegdheden die de gemeenteraad aan B en W heeft gedelegeerd, die ze vervolgens weer hebben gedelegeerd.

De vraag die VVD-leider Henk Kuipers nu publiekelijk op tafel heeft gelegd is daarom meer dan legitiem. Kuipers signaleert code rood voor de lokale democratie in Haarlemmermeer.

Dat hij de afgelopen jaren zelf aan heeft meegewerkt doet daar niets aan af. Kuipers heeft het lef om het falen van de gemeenteraad als bevoegd gezag aan de orde te stellen.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.