Burgers de baas in Kweektuin Haarlem

Annalaura Molducci
Haarlem

Burgers krijgen een grote stem bij het ontwikkelen van de Haarlemse stadskweektuin, maar de grond wordt nu nog niet aan hen in erfpacht uitgegeven. Dat staat in een collegebesluit waarin wordt gepleit voor een samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Haarlemmer Kweektuin en de gemeente.

De gemeente wil van de stadskweektuin een duurzaam stadspark voor alle Haarlemmers maken.

Dat gebeurt in nauw overleg met de bewoners van Haarlem die zich in een participatietraject, dat een ton heeft gekost, hebben uitgesproken over wat ze met het park willen. Een duurzaam stadspark kwam als eerste uit de bus, gevolgd door een eco-waterpark in de toekomst.

Duurzaamheidscentrum

De coalitiepartijen willen de Haarlemse burgers meer betrekken bij de stad. Die nieuwe samenwerking vraagt volgens het collegebesluit ’om nieuwe spelregels, vertrouwen en heldere afstemming’.

,,Kortom, een kans voor de gemeente en bewoners om participatie echt in de praktijk te brengen.” Daarbij wordt de kweektuin in Haarlem Noord gezamenlijk ontwikkeld en beheerd door burgers en gemeente. Het park krijgt een duurzaamheidscentrum en er komen tal van duurzame ondernemers in te zitten.

Weinig concreet

Het besluit van het college waarbij een concept-contract zit is weinig concreet. Volgens b en w is het enthousiasme van de stichting en de burgers die er in zitten echter groot.

De gemeente blijft eigenaar van het terrein en de opstallen, ook als de samenwerking niet leidt tot de gewenste resultaten. Volgens het college laten voorbeelden elders in het land, zoals in park De Oude Kwekerij in Alkmaar, zien dat zo’n samenwerkingsovereenkomst in de praktijk kan werken.

Daphne Huysse van GroenLinks denkt dat de gemeente juist handelt door de grond nu niet in erfpacht uit te geven. Ze heeft het besluit nog niet uitgebreid bestudeerd.

Kritisch

Louise van Zetten van Hart voor Haarlem is kritisch. Zij is met oppositiepartij VVD van meet af aan fel tegenstander van het hele plan geweest. Eerder al stelde ze met VVD’er Wybren van Haga kritische vragen over het gebied omdat ’een stel burgers uitmaakte wat voor ondernemers er wel en niet in de kweektuin mochten komen’. Dat had tot woede geleid bij andere ondernemers.

Van Zetten: ,,In dit vage plan staan totaal geen risico’s beschreven. De gemeente blijft eigenaar van de kassen en de opstallen maar wat gaat dit opbrengen? Men gaat hier op kosten van de gemeenschap ondernemen. Er komt een kweektuinfonds waarin 2,5 ton wordt gestort dat onder andere wordt verdiend met de verkoop van het Huis ter Kleeff. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het groenonderhoud en het vastgoed zoals de kassen. Wordt dat onderhoud dan betaald uit dat fonds? Het contract dat de gemeente opstelt, berust op financieel drijfzand. Een stel enthousiaste amateurs gaat daar aan de slag met volstrekt onduidelijk afspraken. Maar het gaat hier wel om een gebied van 42 duizend vierkante meter in het hart van de stad.”

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.