Onbeperkt gft-afval wegbrengen in Haarlemmermeer

Richard Walraven
Hoofddorp

Inwoners van Haarlemmermeer kunnen per direct hun gft-afval gratis naar afvalverwerker Meerlanden in Rijsenhout brengen. Ook wordt de hoeveelheid ingeleverde gft niet langer afgetrokken van de hoeveelheid grofvuil die mag worden ingeleverd.

Het college van burgemeester en wethouders antwoordt dat op vragen van Sophie van de Meeberg. Het gemeenteraadslid van HAP stelde vragen omdat zij de oude regeling niet duurzaam vond. Inwoners zouden in haar ogen immers gestraft worden als zij extra gft-afval inleveren bij Meerlanden.

Stimulans

In haar schriftelijke vragen stelt Van de Meeberg dat de oude situatie niet stimuleert om extra gft aan te bieden. Haar oproep aan burgemeester en wethouders (waaronder twee wethouders van haar eigen partij) om iets aan die situatie te doen heeft snel gehoor gevonden.

,,Wij zijn het eens met de fractie van HAP dat hergebruik van grondstoffen zoals gft zoveel mogelijk moet worden gestimuleerd en dat een andere haal- en brengregeling hieraan kan bijdragen. Daarom hebben we met Meerlanden afgesproken dat inwoners van Haarlemmermeer hun gft-afval per 1 juli onbeperkt kosteloos kunnen aanbieden’’, aldus het college in zijn beantwoording.

Van de Meeberg en haar fractie zijn ’zeer tevreden’ met de snelle handelswijze van B en W van Haarlemmermeer. ,,Wat goed dat dit meteen is opgepakt’, stelt ze.

Duurzaam

Volgens het raadslid strookte het oude beleid niet met het streven van Haarlemmermeer om ’een van de duurzaamste gemeenten van Nederland te zijn’. ,,Je mocht je gft, dat niet meer in de groenbak past, wel komen brengen bij Meerlanden. Maar dan kon je minder grofvuil brengen. Dat stimuleert niet.”

Gft is brandstof (Meerlanden haalt in Rijsenhout groengas, compost, warmte en water uit gft-afval met behulp van de zogenaamde vergister, red.). Meerlanden is blij met gft. Dan zou het juist toegejuicht moeten worden wanneer inwoners extra gft naar de milieustraat brengen.

Voor het aanbieden van grofvuil is in Haarlemmermeer niets veranderd. Elk huishouden mag jaarlijks drie kuub grofvuil gratis storten. Wordt er meer gestort, dan moet worden betaald.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.