Cultuur in Noord-Holland verder onder druk

Rijksmuseum. Foto Novum

Roel van Leeuwen
Haarlem

Jarenlang daalden de ledenaantallen van de bibliotheken. Maar sinds het begin van de crisis is deze trend gekeerd. Ook mensen met een hoger inkomen lenen weer en kopen minder boeken. Tegelijkertijd bezuinigen gemeenten fors op cultuur en ook op bibliotheken.

’Noord-Holland heeft anno 2013 een goed cultureel voorzieningenniveau’, concludeert DSP-Groep, dat in opdracht van de provincie Noord-Holland de culturele infrastructuur van Noord-Holland in kaart heeft gebracht. De economische crisis (nieuwe bezuinigingen) en demografische ontwikkelingen (vergrijzing) zullen de komende jaren echter hun sporen gaan nalaten.

Zo is er een tendens dat het culturele aanbod steeds meer wordt geclusterd in de grotere centra, als gevolg van bezuinigingen. Dit leidt er vooral in Noord-Holland Noord toe dat de inwoners op een steeds grotere afstand van de (culturele) voorzieningen komen te wonen. Dit probleem speelt niet in de Metropoolregio Amsterdam.

Soberder

Ondanks dat meer mensen de bibliotheken weten te vinden staan de bibliotheken toch onder druk. Door bezuinigingen loopt het aantal vestigingen flink terug. Ook wordt er soberder aangeschaft en wordt minder ingezet op actualiteit, ondanks dat de leden aangeven dat ze hier behoefte aan hebben..

Theaters en concertzalen hebben ook flink te lijden onder de bezuinigingen. Naast de afnemende overheidssubsidie worden er ook minder kaartjes verkocht. Vooral voor de grotere commerciële en duurdere producties neemt de belangstelling af. Verder worden er minder klassieke concerten geprogrammeerd. DSP-Groep constateert dat er weinig aanwas van nieuw publiek is voor deze kunstvorm.

Het bioscoopbezoek laat in Nederland wél een gestage groei zien. De sector blijft investeren in nieuwe bioscoopgebouwen.

Beginnende bands

De poppodia hebben te kampen gehad met bezuinigingen. Daarnaast gaven bezoekers er minder geld uit. Het gevolg is dat er veiliger geprogrammeerd wordt en het moeilijker is voor beginnende bands om een plek te krijgen. Gemiddeld komen er wel meer bezoekers per optreden. Tegelijkertijd boet het ’gebouw’ aan belang in. Steeds vaker worden concerten geprogrammeerd op alternatieve locaties.

De bezoekersaantallen van de musea zitten al jaren in de lift. Vooral de babyboomers weten de musea te vinden. Ook het aantal buitenlandse bezoekers neemt toe. De musea vormen dan ook een belangrijke toeristische trekker voor Nederland en voor Amsterdam in het bijzonder. Een bedreiging is te veel investeringen gericht zijn op babyboomers waardoor museumbezoek iets voor oudere mensen wordt, concludeert DSP-Groep.

De provincie zal de uitkomsten van het onderzoek bespreken met de tien grote cultuurgemeenten in Noord-Holland.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.