Fietspad door Waterleidingduinen komt er niet

Richard Stekelenburg
Zandvoort/Vogelenzang

Het fietspad dwars door de Amsterdamse Waterleidingduinen van Vogelenzang tot het ecoduct aan de Zandvoortselaan komt er definitief niet.

De provincie Noord-Holland, de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal en gebiedsbeheerder Waternet hebben besloten van hun plannen voor zo’n fietspad af te zien. Zij gaan niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter van begin december.

De rechtbank in Haarlem gaf natuurbeschermers - verenigd in de stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen - in haar vonnis gelijk dat het fietspad een bedreiging zou vormen voor het kwetsbare duingebied. Met name de zeldzame zandhagedis zou er door in gevaar komen.

Onduidelijk was tot nu toe of de initiatiefnemers zich bij deze uitspraak zouden neerleggen. Een hoger beroep zou de zaak nog zeker maanden kunnen doen voortslepen.

Nu zij daar van afzien komt een einde aan zeker zeven jaar juridisch touwtrekken tussen voor- en tegenstanders van het fietspad.

Jammer

,,Het is erg jammer dat het project na vele jaren voorbereiding niet door kan gaan”, laat gedeputeerde Jaap Bond, zowel verantwoordelijk voor Flora en Fauna als Recreatie en Toerisme, weten.

De plannenmakers spendeerden al veel tijd en geld in de voorbereiding voor het fietspad. Zo betaalde de provincie ruim twee ton aan de uitwerking van de plannen.

Alternatieven

De uitspraak van de rechter afgelopen december betekende nog eens een kostenpost van zo’n vijfduizend euro; de rechtbank bepaalde immers dat de verliezers opdraaiden voor de juridische kosten die de natuurbeschermers hadden moeten maken.

Omdat de wens voor een aantrekkelijke fietsverbinding tussen Haarlemmermeer en de kust bij Zandvoort blijft bestaan, zullen de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort in samenspraak met hun collega’s in Haarlemmermeer en Heemstede bekijken welke alternatieven mogelijk zijn.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.