Haarlemmermeer heeft het water in de hand

Haarlemmermeer heeft het water in de hand. Foto: Archieffoto HDC Media

Redacteur Haarlemmermeer
HAARLEMMERMEER

De waterhuishouding in de gemeente Haarlemmermeer is de laatste vier jaar sterk verbeterd. Het is 2008 ingevoerde Waterplan, met daarin opgenomen diverse drainageplannen, is voor tachtig procent uitgevoerd.

De Haarlemmermeerpolder ligt gemiddeld 4,5 meter onder de zeespiegel. Dat levert een forse waterdruk op vanuit de ondergrond, zeker bij woningbouwactiviteiten. Doen de overheden niets, dan is er over pakweg twintig jaar onvoldoende capaciteit om de polder door te spoelen met zoet water om de verzilting tegen te gaan. Dat kwelwater moet via drainage afgevoerd worden of via het oppervlaktewater. Het Waterplan is opgesteld na een aantal incidenten van wateroverlast in 2004 en 2005. In 2008 zag het Waterplan het licht en werd ruim 8 miljoen euro beschikbaar gesteld om (tot 2023) verbeteringen door te voeren zoals de aanleg van drainagesystemen in overlastgebieden, oplossen van knelpunten en de aanpak en het voorkomen van calamiteiten. De gemeente en waterbeheerder Rijnland werken hierbij nauw samen.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.