Bouw Antroposofisch Centrum in Haarlem kan van start

De nieuwbouw van het Antroposofisch Centrum aan het Prinsen Bolwerk kan van start.© Illustratie 9graden architectuur

Henk Geist
Haarlem

De bouw van het Antroposofisch Centrum aan het Prinsen Bolwerk in Haarlem kan nog deze maand van start gaan. Het verzoek van een buurman om de bouw uit te stellen middels een zogeheten voorlopige voorziening is door de Haarlemse rechtbank afgewezen.

Het Antroposofisch Centrum komt op de plek waar ooit school De Sleutel stond. Dit perceel aan het Prinsen Bolwerk 3 is door de gemeente in drie afzonderlijke stukken verkocht.

De bestaande villa, een rijksmonument, is gerestaureerd, langs de waterpartij is door een particulier een nieuwe villa gebouwd, die vorig jaar nog door de gemeente werd bekroond met de Lieven de Key Penning, de Haarlemse architectuurprijs.

De derde partij is het Antroposofisch Centrum dat aan de straatzijde nieuwbouw wil realiseren, het centrum zit nu nog aan de overkant van het Prinsen Bolwerk.

Bezwaren

Het ontwerp voor de nieuwbouw stuit op bezwaren bij twee naaste buren. De gemeente heeft hun bezwaren al afgewezen, de buurman van de nieuwe villa laat het daarbij, maar de andere buurman gaat in beroep en stapte ook naar de Haarlemse bestuursrechter om via een voorlopige voorziening te voorkomen dat de bouw al snel begint.

De bezwaren hebben vooral betrekking op de hoogte van het gebouw. Dat wordt voor een deel drie lagen hoog met nog een kap, in totaal veertien meter. Het bestemmingsplan staat echter maar een bouwhoogte van tien meter toe.

Daar is een foutje gemaakt, zo moet de gemeente erkennen, een ambtenaar heeft zich namelijk verschreven bij het bestemmingsplan. Met die tien meter wordt eigenlijk de goothoogte bedoeld en niet de bouwhoogte. Boven de goothoogte is dan nog een kapverdieping van maximaal vier meter mogelijk. Reden voor de gemeente dit bezwaar af te wijzen.

Daar kon bestuursrechter De Feijter zich wil in vinden. Volgens haar wijkt de bouwhoogte wel af van het bestemmingsplan, maar kan de gemeente daar vrijstelling voor verlenen. De gemeente heeft de bouwhoogte van veertien meter volgens haar goed gemotiveerd, de nieuwbouw wordt niet hoger dan het naastgelegen rijksmonument en past daarmee in de omgeving.

Parkeerplaatsen

De buurman voorziet ook dat er te weinig parkeerplaatsen komen bij het gezondheidscentrum, waardoor de parkeerdruk in de omgeving volgens hem sterk zal toenemen. Volgens de gemeente zijn er echter voldoende parkeermogelijkheden in de omgeving, op straat of in de parkeergarage Stationsplein. Daarnaast liggen het station en bushaltes dichtbij en maken veel cliënten van het gezondheidscentrum geen gebruik van een auto.

De buurman heeft ook zijn twijfels over de gewenste villa-achtige uitstraling van de nieuwbouw, maar het ontwerp is door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit goedgekeurd. Aangezien de rechter niet overtuigd was van het spoedeisende karakter wees ze het verzoek om een voorlopige voorziening af. De buurman kan nog wel naar de Raad van State stappen.

In het gebouw komen onder meer huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, een consultatiebureau en een informatiecentrum.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.