Onderzoek naar ongevallen op Drie Merenweg (N205)

Richard Walraven
Haarlemmermeer

Gedeputeerde Staten laten weten dat er een onderzoek is gestart naar de veiligheid op de Drie Merenweg in antwoord op vragen van D66-Statenlid Hein Struben uit Bloemendaal.

Het ongeval met dodelijke afloop op 11 maart op de Drie Merenweg was voor Struben aanleiding om vragen te stellen. Volgens de D66’er zijn er in de afgelopen jaren veel ernstige ongevallen op de provinciale weg geweest. ,,Het lijkt er op dat gevallen automobilisten de macht over het stuur verliezen’’, aldus Struben.

Ook de PvdA stelde in 2012 vragen over de veiligheid op de Drie Merenweg. Toen zag de provincie geen aanleiding tot maatregelen.

Gedeputeerde Staten zeggen bekend te zijn met de ongelukken op de N205 en die te betreuren. Of er extreem veel ongelukken gebeuren op de weg en wat de oorzaak daar eventueel van zou kunnen zijn, kan de provincie echter niet beoordelen omdat de verkeersongevallen niet goed worden geregistreerd.

Daarom wordt er nu onderzoek uitgevoerd, waarbij met name naar de inrichting van de weg wordt gekeken. Gedeputeerde Staten zeggen toe dat als het onderzoek uitwijst dat extra maatregelen nodig zijn, die ook worden uitgevoerd. Dat zou kunnen worden gecombineerd met het groot onderhoud aan de weg dat in 2016 moet plaatsvinden.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.