Gemeenteraad haalt geheimhouding van schikking Stationsplein af

Het natuurstenen Stationsplein krijgt dit jaar nog geen beton.

Het natuurstenen Stationsplein krijgt dit jaar nog geen beton.© Foto Archief

Annalaura Molducci
Haarlem

De gemeenteraad heeft de geheime schikking over het Stationsplein tussen aannemer Van der Steen en de gemeente openbaar gemaakt. Een meerderheid van de raad was donderdag voor. GroenLinks, D66 en CDA waren tegen. Ook het college was niet voor.

De geheimhouding is door wethouder Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks) opgelegd op 5 november 2015. De schikking toont volgens haar ’bedrijfsgevoelige informatie’ waarbij ’het risico aanwezig is dat Van der Steen wordt benadeeld in toekomstige zaken van het bedrijf als de inhoud bekend wordt’. De financieel controller oordeelde de afgelopen week dat er geen grond was om de schikking geheim te houden. De wethouder stelt dat er een afspraak is gemaakt en stelt dat de gemeente een betrouwbare overheid wil zijn.

Aan de vooravond van de raadsvergadering kreeg de gemeenteraad per koerier een ’dreigbrief’ van de advocaat van Van der Steen. Hij stelt de raad aansprakelijk voor reputatieschade als de ’vaststellingsovereenkomst’ tussen gemeente en Van der Steen openbaar wordt gemaakt. Van der Steen vindt het niet goed dat de gemeente in het openbaar blijft terugkomen op de uitvoering van het werk. ,,De brief van het college en de kennelijke overweging van de raad om de overeenkomst openbaar te maken, zijn daar recente voorbeelden van. Daarbij geldt bovendien dat de informatie die vanuit de gemeente bekend wordt gemaakt eenzijdig, onvolledig en onjuist is.”

Volgens Van der Steen meldt het college niet dat zij drie maanden te laat was in de nakoming van haar contractuele verplichting tot leveren van het natuursteen. Daardoor moest Van der Steen het werk in extreem korte tijd en in de winter uitvoeren. Van der Steen stelt ook dat hij de gemeente uitvoerig heeft gewaarschuwd voor het door de gemeente opgestelde ontwerp en de gekozen voegconstructie. De aannemer vindt dat het college ten onrechte het bedrijf de Zwarte Piet toespeelt door eenzijdige en onjuiste informatie te verspreiden.

Van der Steen stelt dat hij lijdt onder de publicaties, werk dat zou zijn beloofd komt niet. Zo wordt de aannemer in Haarlem niet eens meer uitgenodigd voor het doen van aanbiedingen. ,,Ik ben op de strafbank gezet.” Van der Steen stelt de gemeente aansprakelijk voor geleden schade. De gemeente wordt ook gesommeerd geen acties meer te nemen die ertoe lijden dat hij nog meer schade lijdt.

De raadsleden waren niet onder de indruk van de brief. Louise van Zetten (Hart voor Haarlem) concludeerde: ,,De weg staat nu open voor een raadsonderzoek.”

In de inmiddels niet meer geheime overeenkomst staat dat Van der Steen de stalen voegen niet wilde herstellen en dat de gemeente de opdracht aan een derde partij heeft gegeven. Dat herstel kostte 76.256,20 exclusief btw. Vervolgens heeft de gemeente de kosten van ruim 50 duizend euro verhaald op Van der Steen. Dat gebeurde door drie openstaande rekeningen niet te betalen en een bankgarantie van 23 duizend euro te innen. Dan komt er een schikking die bestaat uit een geschuif met al dan niet betaalde facturen die weer terug worden betaald waardoor de uiteindelijke schikking uit komt op 50 duizend euro.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.