Vastgoedbedrijf Televerde eist miljoenen van Haarlemmermeer

Bart Boele
Hoofddorp

Vastgoedbedrijf Televerde heeft een schadeclaim ingediend bij de gemeente Haarlemmermeer wegens onrechtmatig handelen en het niet nakomen van vastgelegde afspraken. Het bedrijf zegt daardoor minimaal 265 miljoen euro schade te hebben geleden.

Televerde, voor de helft van ontwikkelaar Chipshol, sloot in 1989 een overeenkomst met de Schiphol Area Development Company (SADC) en de gemeente Haarlemmermeer over de ontwikkeling van een bedrijventerrein ten zuiden van Badhoevedorp.

Het bedrijf had ook grond in eigendom in Oude Meer en die grond was nodig voor de aanleg van de Fokkerweg. In ruil voor geld en medewerking aan de Fokkerweg zou de gemeente een bedrijventerrein van veertig hectare in Badhoevedorp-Zuid mogelijk maken.

Maar, stelt Televerde, nadat de Fokkerweg was gerealiseerd probeerden SADC en gemeente onder die afspraak uit te komen.

Niet nagekomen

De advocaten van de gemeente wezen er echter op dat er 'afdwingbare toezeggingen' aan Televerde zijn gedaan en de gemeente contractuele verplichtingen heeft jegens het bedrijf. Desondanks is de gemeente, aldus Televerde, de afspraken niet nagekomen.

Bij de discussie over de omlegging van snelweg A9 rond Badhoevedorp waren meerdere tracé's in beeld. De gemeenteraad wilde de meest zuidelijke route in het belang van het dorp. Televerde wilde die ook, want dan kon het beloofde bedrijventerrein er komen.

Maar SADC en de gemeente stuurden volgens Televerde aan op de huidige route van de A9, dwars door het grondgebied van Televerde. Volgens de dagvaarding betaalde de luchthaven Schiphol 14,8 miljoen voor die keuze en om de Schiphol-locatie Elzenhof ernaast een bedrijfsbestemming te geven.

Rechtszaak

De benodigde grond van Televerde werd vervolgens onteigend tegen de lage prijs van agrarische grond. Daarmee stelt Televerde voor miljoenen de boot in te zijn gegaan.

Het bedrijf spant nu, na 28 jaar, een rechtszaak aan omdat het tracé van de A9 in 2012 is vastgesteld en de gemeente Haarlemmermeer talloze documenten 'geheim' verklaarde. Met inzet van allerlei procedures, waaronder de Wet Openbaarheid Bestuur, heeft het bedrijf die documenten in handen gekregen.

Schokkend

De mening van Televerde over de gemeente wordt duidelijk in de dagvaarding, die van een 'schokkende' zaak spreekt. ,,Zonder enige scrupules zijn bewust gemaakte afspraken genegeerd en is iedere fatsoensnorm overschreden'', wat een 'ontluisterende' situatie oplevert die 'niet zonder consequenties kan blijven'.

Televerde-aandeelhouder Chipshol heeft een rijke geschiedenis als het gaat om rechtszaken tegen overheden.

In de meeste gevallen werd het bedrijf in het gelijk gesteld. De gemeente moest in 2007 een schikking treffen rond onrechtmatige handelingen bij het zogenaamde Groenenbergterrein.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.