Dorpsraad: ’Rijsenhout moet bloeden’

Monique Damen: ,,Een nieuwe bestemming voor oud glastuinbouwgebied duurt jaren, maar als de gemeente grond kan verkopen is een bestemmingsplan zo aangepast.’’© Foto Bart Boele

Bart Boele
Rijsenhout

Teleurgesteld. Boos. In de kou gezet. Bedrogen. Noem een woord met een negatieve lading en het geeft aan hoe de dorpsraad van Rijsenhout zich voelt: in de steek gelaten door de gemeente Haarlemmermeer.

,,De wethouders Elzakalai en Nederstigt die er voor ons dorp moeten zijn, nemen het niet op voor Rijsenhout. Het vertrouwen dat in jaren is opgebouwd, is in een jaar tijd verspeeld. ’Geef ons vertrouwen, dan kunnen we ons werk doen’ zeggen ze. Maar met onze ervaringen is het inmiddels eerst zien, dan geloven.’’

Harde woorden van Monique Damen, voorzitter van de dorpsraad Rijsenhout. Woorden met een achtergrond. Jarenlang werkte het dorp Rijsenhout samen met de gemeente Haarlemmermeer aan een toekomstvisie. De grote inzet van het dorp werd beloond. Damen: ,,Het resultaat werd in 2010 met gejuich door de gemeenteraad ontvangen. Er is niets van terecht gekomen.’’

Gemeente en dorp spraken af dat er langs de Bennebroekerweg een recreatiegebied zou komen als afscherming van de glastuinbouw van Primaviera: de Poldertuin. Damen: ,,Tomatenkweker Schenkeveld is vorig jaar actief binnengehaald om grote kassen te bouwen, waarvoor onze Poldertuin moest wijken.’’

Nu wil nutsbedrijf Tennet een transformatorstation bouwen en geen kleintje: twee- bij driehonderd meter en 25 meter hoog. ,,Er zijn vier, vijf locaties bekeken. Tennet heeft een leveringsplicht tegen zo laag mogelijke kosten en komt dan uit op de locatie het dichtst bij de bebouwing van Rijsenhout. De gemeente Haarlemmermeer stemt daar mee in. Maar als gemeente die staat voor de leefbaarheid in dorpen als Rijsenhout moet je er juist voor gaan liggen als er een betere locatie voorhanden is.’’

Damen heeft wel een idee waarom de gemeente zo soepeltjes instemt met initiatieven van bedrijven in het gebied tussen Venneperweg, A4, Geniedijk en Aalsmeerderweg. ,,Dat is het gebied van Primaviera, het glastuinbouwgebied dat de organisatie SGN moet realiseren. Maar Primaviera loopt niet zoals bedoeld. En de gemeente Haarlemmermeer staat voor 20 miljoen garant voor SGN tot 1 januari 2019. Wat gebeurt er als de grond dan niet verkocht is? Daarom stemt de gemeente in met alle plannen waarbij grond van Primaviera wordt verkocht. Wat is het volgende plan dat boven ons hoofd hangt?’’

,,Wij hebben de indruk dat de gemeente kijkt naar het algemeen financieel belang van de gemeente en dat Rijsenhout daarvoor moet bloeden. Terwijl de gemeente zelf het risico van de garantstelling heeft genomen. Schenkeveld meldde zich en werd binnengehaald. Nu is het Tennet dat een stuk kennelijk incourante grond van Primaviera wil kopen voor een transformatorstation’’, aldus Damen.

Maar Rijsenhout laat zich niet aan de kant zetten. Zeker niet meer nadat wethouder Nederstigt met onjuiste informatie de dorpsraad ervan af wist te houden om een bezwaar tegen de kassen van Schenkeveld in te dienen. ,,Ons werd verteld dat Schenkeveld zonder onvoorwaardelijke vergunning de financiering niet rond zou krijgen. Wij willen een ondernemer niet dwars zitten, ook Schenkeveld niet, dus we hebben ons bezwaar niet ingediend. Dat was een gewetenskwestie voor ons. De argumenten van Nederstigt bleken onjuist te zijn. Dorpsbewoners hebben wel bezwaar gemaakt en die procedure loopt nog, terwijl Schenkeveld alle voorbereidingen gewoon heeft voortgezet. De informatie van de wethouder klopte dus niet.’’

Waarmee Damen maar wil aangeven dat de dorpsraad weinig vertrouwen heeft in afspraken met de gemeente. Zeker niet nu blijkt dat de gemeente zich wel erg makkelijk verschuilt achter de keuze van Tennet voor Rijsenhout, terwijl er goede locaties verderop beschikbaar zijn bij de Schipholspoorlijn waar niemand woont. De dorpsraad heeft daarom met de Wet Openbaarheid Bestuur in de hand de documenten rond de locatiekeuze opgevraagd. ,,Wij denken dat er belangrijke informatie in staat waarom deze locatie is gekozen.’’

Het contact met de gemeente is moeizaam. ,,We doen ons best om samen uit de vertrouwenscrisis te komen. Maar we moeten nog maar zien hoe dat uitpakt. Wat er rond het transformatorstation gebeurt maakt het er niet makkelijker op.’’

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.