Haarlemmermeer op zoek naar identiteit Ringdijk

Cruquius.© Bart Boele

Ook Cruquius.© Bart Boele

1 / 2
Richard Walraven
Haarlemmermeer

,,Tot nu toe is de Ringdijk vooral als een 64 kilometer lange weg gezien. De beleving, de cultuurhistorie en de recreatieve functie zijn onderbelicht. Dat willen we veranderen’’, aldus wethouder Adam Elzakalai van Haarlemmermeer over de plannen met de Ringdijk. In een plan van aanpak wordt gesproken over kansen voor ommetjes in de dorpen, de bijzondere plekken, zwemmen in de Ringvaart, de dijk en de bewoners, toerisme en watersport.

,,En vergeet de Westeinderplas niet’’, zegt Elzakalai. ,,Daar heeft Haarlemmermeer nooit naar gekeken omdat hij in Aalsmeer ligt. In Rijsenhout hebben de mensen daar op gewezen. Ze hebben tegen de gemeente gezegd: de Westeinderplas is verbonden met de Ringvaart van Haarlemmermeer, ga er iets mee doen.’’

Dat gaan B en W van Haarlemmermeer doen. De Ringdijk als verbindend element van de dorpen erlangs, maar ook van de andere dorpen in het vier meter onder zeespiegel gelegen Haarlemmermeer. ,,We willen oog hebben voor de verschillende stukken Ringdijk. Bij Buitenkaag een landelijk gebied, in Badhoevedorp een stedelijke omgeving. Je moet naar de Ringdijk kijken in relatie tot de omgeving’’, aldus Elzakalai.

Het idee van de zoektocht naar de identiteit van de Ringdijk en de Ringvaart is ontstaan in overleg met zeven dijkdorpen. Nieuwe Brug/De Liede, Nieuwe Meer, Oude Meer, Rijsenhout, Vijfhuizen, Weteringbrug en Zwaanshoek schreven in april vorig jaar een brief naar de gemeente om aandacht te vragen voor problemen rond de dijk. Gevaarlijke verkeerssituaties, verzakte stoepen, rommel en zwerfvuil, verrommeling, het verkopen van stukken door Hoogheemraadschap Rijnland en het ontbreken van participatie. Om de situaties in kaart te brengen wordt per dorp op korte termijn een schouw gehouden.

De Ringdijk en Ringvaart hebben iets ongrijpbaars. De dijk is van het hoogheemraadschap, de weg er op van de gemeente en de Ringvaart als vaarweg is van de provincie Noord-Holland. Aan de andere kant van de Ringvaart liggen elf gemeenten, voor een deel in de provincie Zuid-Holland. Een aantal Haarlemmermeerse dijkdorpen is voor voorzieningen aangewezen op een dorp aan de andere kant van de Ringvaart (’dubbeldorpen’).

Het resultaat daarvan is, aldus het plan van aanpak, dat het ,,voor inwoners onduidelijk is wat de taken, rollen, verantwoordelijkheden van eigendom, beheer, handhaving en toezicht van de verschillende overheden zijn’’. De tijd van overzichtelijkheid, toen er nog een eigen waterschap Haarlemmermeer was, is voorbij.

Bij het zoeken naar identiteit worden lopende projecten niet voor de voeten gelopen. Projecten als bijvoorbeeld de vervanging van de Sloterbrug in Badhoevedorp en een HOV-baan bij Schiphol-Oost mogen niet worden vertraagd. Andere lopende projecten zijn het wel of niet afsluiten van de Aalsmeerderdijk en de N196, een HOV-baan bij Liserbroek, verkeersmaatregelen in Zwaanshoek, groot onderhoud aan de Cruquiusdijk en een nieuw bestemmingsplan voor Beinsdorp.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.