Problemen jeugdzorg Hillegom nog lang niet voorbij

Sjaak Smakman
Hillegom

De problemen met de jeugdhulp in Hillegom en de overige gemeenten in Holland Rijnland zijn nog lang niet achter de rug. Minder geld en meer vraag zorgen dat de wachttijden voor onder meer zware zorg, dyslexie en behandeling van ontwikkelingsstoornissen ’problematisch’ zijn.

Dat de jeugdzorg het zorgenkindje is van de overdracht van zorgtaken van het rijk naar de gemeenten, zoals GroenLinkser Dick van Egmond het bij de raadsvergadering uitdrukte, was van meet aan bekend. In eerste instantie weigerde de regio Holland Rijnland zelfs akkoord te gaan met de overdracht vanwege de enorme korting die het rijk voor deze regio in petto had. Uiteindelijk kwam er wat meer geld, maar dat blijkt nog steeds te weinig om aan de groeiende vraag naar hulp te voldoen.

Vooral in de eerste maanden van dit jaar waren er in Hillegom veel nieuwe aanmeldingen voor lichtere of zwaardere hulp. Een duidelijke verklaring daarvoor is er niet, maar het toenemende aantal vechtscheidingen speelt waarschijnlijk een rol. In toenemende mate proberen ouders elkaar bij een scheiding via hun kinderen het leven zuur te maken, wat voor de kinderen in kwestie een zware belasting is.

Volgens de meest recente cijfers hadden eind juni ruim 260 Hillegomse kinderen een of andere vorm van hulp. In bijna een op de drie gevallen liep die via Rivierduinen, dat onder meer angst, autisme, eetproblemen en ADHD behandelt.

Problematisch

In veel gevallen moet maanden worden gewacht voordat er hulp wordt gegeven. Dat is natuurlijk heel vervelend, aldus wethouder Fred van Trigt in de gemeenteraad, maar dat hoeft niet altijd ook echt problematisch te zijn. Om wat aan de wél problematische wachttijden te doen, moeten de twaalf gemeenten in Holland Rijnland dit jaar drie miljoen extra op tafel leggen. Voor Hillegom komt dat neer op ruim een ton.

Daarnaast moet Hillegom dit jaar en de komende drie jaar nog eens ruim 3,5 ton op tafel leggen om door betere en slimmere samenwerking de nog komende kortingen van het rijk op de jeugdhulp te kunnen opvangen.

De al bestaande Jeugd- en Gezinsteams (JGT) en nieuwe ’sociale makelaars’ moeten daarvoor gaan zorgen. Net als bij de andere zorg wordt ingezet op hulp vanuit de eigen omgeving en/of vrijwilligers. Ook moet het kostbare verblijf in instellingen zoveel mogelijk plaatsmaken voor de veel goedkopere pleegzorg.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.