’Landjepik’ en ’handjeklap’ in Bloemendaal

De carport op een stuk openbaar groen van de gemeente Bloemendaal.© Foto United Phtotos/Toussaint Kluiters

Margot Klompmaker
Bloemendaal

De ’landjepikzaak’ rond de eigenaar van Villa Meerzicht in Park Brederode begint steeds meer te lijken op ’handjeklap’.

Het heeft er alle schijn van dat ambtenaren van de gemeente Bloemendaal hun best doen om villa-eigenaar Theo Spanjaart een door hem gewenst stuk openbare grond te bezorgen. In elk geval een deel ervan. Dat stellen Bloemendalers Jeroen Smakman en Rob Smit (Buurtvereniging Bloemendaal-Noord) die zich in de zaak hebben vast gebeten.

Een euro

De gemeente Bloemendaal wil Spanjaart een stuk openbare grond van 225 vierkante meter ’geven’ via projectontwikkelaar Park Brederode CV. Volgens de gemeente heeft het kadaster fouten gemaakt en Bloemendaal ten onrechte grond toegewezen die eigenlijk was bestemd voor Spanjaart. De villa-eigenaar krijgt de grond voor 1 euro.

Winst voor Spanjaart: 60.000 euro. Want zoveel bedraagt de marktwaarde van de grond op dit moment. Volgens Smakman en Smit is er geen enkele noodzaak voor de gemeente om de grond af te staan. ,,Het gaat om publiek bezit en het is veel te groot voor snippergroen. Je kunt er een woning op neerzetten.’’

Inmeten

De feiten. In 2008 draagt ontwikkelaar Park Brederode CV grond over aan de gemeente Bloemendaal. Grond die openbaar groen moet worden. Grenzen zijn vaag, blijkens de kaart die erbij zit. Ook staan in de koopakte zinnen als ’nog niet definitief’ en ’partijen kunnen hieraan geen rechten ontlenen’. Smakman en Smit: ,,Duidelijk is dat het kadaster zaken nog precies moet inmeten.’’

In 2009 koopt Theo Spanjaart Villa Meerzicht in Park Brederode. In de koopakte wordt opgenomen dat ontwikkelaar Park Brederode ’een inspanning’ zal doen om een stuk grond ten westen van zijn villa voor Spanjaart te verwerven. Grond die in 2008 aan de gemeente is overgedragen.

In 2012 vindt een officiële inmeting plaats van de grond bij de villa. Aanwezigen: de ontwikkelaar en Spanjaart. Daar wordt vastgesteld dat Spanjaarts grond ophoudt op 10 meter ten westen van zijn villa. De rest tot aan de weg is openbaar park, gemeentelijke grond.

In 2014 wordt de zaak nog eens ingemeten, dit keer met de gemeente erbij. Opnieuw wordt de scheiding met de gemeentelijke grond bepaald op 10 meter van de villa. Maar Spanjaart heeft inmiddels op een deel van de gemeentelijke grond een carport neergezet in het vooruitzicht de grond aan te kopen.

Ook is in het bestemmingsplan alvast de bestemming van de bewuste strook veranderd naar tuin om de transactie makkelijker te maken. Smakman en Smit: ,,Gemeente-ambtenaren wilden de villa-eigenaar ter wille zijn. Dat hadden ze nooit zo mogen doen.’’

Opzetje

Beide heren hebben zich uitvoerig gedocumenteerd. Volgens hen is het simpel: het kadaster heeft drie keer bij de villa van Spanjaart gemeten, in 2012, 2014 en 2015. Er is drie keer hetzelfde aantal meters berekend waarop Spanjaart recht heeft: 10 meter vanaf de westkant van zijn villa. En anders dan wethouder Heijink onlangs beweerde in de krant is de gemeente wel degelijk bij een meting aanwezig geweest, namelijk in 2014.

De Bloemendalers: ,,Je kunt je een keer vergissen, maar niet drie keer. Bovendien stond de gemeente er met de neus bovenop. Niemand heeft toen gezegd dat het niet klopte. Kortom: Spanjaart heeft geen poot om op te staan. Het is een opzetje van ambtenaren bij de gemeente die hun best doen om hem die grond te bezorgen.’’

Dat blijkt volgens hen ook uit de brief die de gemeente vorig jaar aan het kadaster heeft gestuurd om de zaak nog een vierde keer te meten en te corrigeren, met name de strook waar nu de carport staat. Daarin staat dat de gemeente niet bij de meting in 2014 was en dat er zaken fout zijn gegaan.

Smakman en Smit: ,,Een vreemde brief. In de eerste plaats was de gemeente er wél bij. En punt twee: wat heeft de gemeente te maken met een deal tussen ontwikkelaar en Spanjaart? Niks toch? Waarom moet de gemeente dan de zaak nu aanpassen?’’

Splitsing

Wethouder Nico Heijink is nog steeds bezig de zaak te reconstrueren en evalueren. ,,Op grond van het feit dat in 2012 het stuk grond waar de carport op staat de bestemming ’tuin’ heeft gekregen, ga ik ervan uit dat dit met de bedoeling was om het Spanjaart te verkopen’’, vertelt Heijink. ,,Maar ik ga nog praten met een aantal mensen en ik heb goed geluisterd naar de argumenten van de heren Smakman en Smit.’’

Overigens heeft het kadaster het verzoek van de gemeente voor een grenscorrectie geweigerd. Wel heeft de gemeente onlangs de strook waar de carport op staat gesplitst van de grote lap openbaar groen rond de villa en een apart kadastraal nummer laten geven.

Smakman en Smit: ,,Dit lijkt gewoon een opzet om Spanjaart zijn zin te geven. Hij wil het hele stuk grond tot aan de Beukenlaan hebben. Daar loopt ook nog steeds een rechtszaak over. Maar er is geen enkel document waaruit blijkt dat de gemeente verplicht is hem die grond te leveren. Maar het wordt nu zo gespeeld dat hij alvast een stuk openbaar bezit waar je een eengezinswoning op kan neerzetten krijgt voor 1 euro.”

Villa-eigenaar Spanjaart wilde niet reageren.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.