Schipholganzen snel doden

Redacteur Haarlemmermeer
schiphol

Tot op twintig kilometer afstand van de luchthaven Schiphol moeten ganzen massaal worden afgeschoten of gevangen en vergast. Door krachtig en snel in te grijpen wordt de kans op nieuwe botsingen met vliegtuigen verminderd.

Dat stelt de Faunabeheereenheid Noord-Holland voor aan het provinciebestuur. Zodra Gedeputeerde Staten akkoord zijn, kan een ontheffing worden aangevraagd voor het doden van de ganzen.Met het doden van 12.894 ganzen in 2012 is het gevaar zeker nog niet geweken. De Faunabeheereenheid heeft nu een uitvoerig rapport laten maken en daaruit blijkt dat er in een straal van twintig kilometer 50.000 tot 70.000 ganzen zitten, waarvan 15.000 pal rond de luchthaven. Dat aantal moet worden teruggebracht tot 7.500 grauwe ganzen. De Nijlgans, Indische gans, soepgans, Canadese gans, kolgans en brandgans moeten helemaal worden uitgeroeid. Dat betekent dat er 50 tot 60.000 ganzen moeten worden gedood. Dat gaat met afschieten alleen niet lukken. Daarom moeten de komende jaren in de ruiperiode ook ganzen worden gevangen en vergast. De Faunabescherming denkt dat het volstrekt onhaalbaar is om zoveel ganzen te doden. ,,Bovendien zullen er altijd ganzen naar dit gebied worden toegetrokken zolang de omgeving niet wordt aangepakt. Er zijn nog steeds aantrekkelijke gewassen aanwezig zoals graan, bieten en aardappelen. Tot slot zijn er ook ganzen op trektocht.’’

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.