Extra geld voor ’arme kinderen’ Haarlemmermeer

Bart Boele
Hoofddorp

Voor de meer dan 1.900 Haarlemmermeerse kinderen die in armoede opgroeien, heeft de gemeente 529.000 euro extra beschikbaar. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk arme kinderen tot 18 jaar te bereiken.

Het aantal van 1.900 is bekend omdat deze kinderen leven in gezinnen die een inkomen hebben tot 120 procent van het sociaal minimum. Zij zijn bij de gemeente en uitkeringsinstanties in beeld. Maar er zijn meer arme kinderen, bijvoorbeeld omdat hun ouders zelfstandige ondernemers zijn. Er is alleen niet bekend hoeveel dat er zijn. Lang niet alle arme gezinnen melden zich bij de gemeente, ook niet als bekend is dat er regelingen zijn.

Haarlemmermeer heeft al een jaarbudget van 450.000 euro voor de bestrijding van armoede onder kinderen. De rijksoverheid geeft de gemeente daar nog eens 529.000 euro per jaar bovenop. Haarlemmermeer stopt de helft van dat extra geld in de bijzondere bijstand. De andere helft wordt in overleg met de stichting Leergeld besteed.

Zo krijgt het project ’Haarlemmermeer doet mee’ meer geld, maar ook de studiebieb voor bijles, het fonds voor de verstrekking van computers en de pot voor indirecte schoolkosten, zoals geld voor een schoolreisje. ,,Het gebruik van die mogelijkheden is nog laag’’, zegt HAP-wethouder Ap Reinders, ,,dus we willen die regelingen beter gaan uitventen.’’

39 procent

Haarlemmermeer doet mee bereikt 39 procent van de doelgroep. Voor de indirecte schoolkosten weet slechts 32 procent van de arme gezinnen de beschikbare bijdragen te vinden. Het computerproject scoort met 53 procent beter, maar niet voldoende. Reinders wil dat alle projecten dit jaar vijftig procent van de doelgroep weten te bereiken.

Dat is moeilijk, weet ook de wethouder. ,,Vaak springen opa en oma bij. Dat is voor veel gezinnen aantrekkelijker dan naar de gemeente stappen en bekend te maken dat er sprake is van een laag inkomen.’’ Niettemin wil Reinders de drempel van de projecten verlagen door hulp eenvoudiger en sneller beschikbaar te maken. ,,Achter de fraaie gevels in onze Vinex-wijken spelen zich soms drama’s af. We gaan proberen daar iets aan te doen’’, aldus Reinders.

De afdeling sociale zaken van de gemeente werkt nauw samen met de stichting Leergeld. Die vrijwilligersorganisatie geeft arme gezinnen geen geld, maar koopt wel een fiets voor een kind of betaalt contributies en bijdragen aan sportclub en school. Zo wordt voorkomen dat de kinderen de dupe worden van de schuldenlast die de ouders dragen.

De gemeente gaat alle middelen inzetten om arme gezinnen te bereiken. Het makkelijkst zijn gezinnen met een uitkering te benaderen, want die zijn bekend. Werkende ouders met een laag inkomen, of een hoog inkomen en hoge lasten en schulden, zijn soms bekend bij de Voedselbank en de schuldsanering. ,,Om deze doelgroep te bereiken zal moeten worden samengewerkt met scholen en huisartsen, en specifieke informatie verspreid worden onder risicogroepen zoals zelfstandigen zonder personeel. Onze partners in het onderwijs, het welzijnswerk en de armoedebestrijding zijn een belangrijke bron voor informatie voor de gezinnen, dus we zullen hen goed op de hoogte houden van de regelingen die de gemeente biedt.’’

Armoede onder ouderen

Naast de 529.000 euro die de rijksoverheid extra geeft voor de bestrijding van armoede onder kinderen, krijgt Haarlemmermeer dit en volgend jaar nog eens 19.000 euro voor het bestrijden van armoede onder ouderen. Dat geld wordt gebruikt om het project ’Haarlemmermeer doet mee’ bekender te maken. Ouderen kunnen daar een bijdrage krijgen. Dat was tot nu toe 50 euro per persoon, maar dat wordt 225 euro per persoon.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.