Haarlemmaatje voor nieuwe Haarlemmers

Annalaura Molducci
Haarlem

De Haarlemse samenleving heeft een vangnet voor vluchtelingen gecreëerd dat bijzonder is in Nederland, schrijft het college in een brief waarin uiteen wordt gezet wat er allemaal wordt gedaan voor de nieuwe Haarlemmers.

Elke statushouder krijgt sinds deze maand een Haarlemmaatje dat hem wegwijs maakt in de samenleving. Het Haarlemmaatje is een vrijwilliger die zorgt dat de statushouder de stad leert kennen en een eigen netwerk opbouwt.

In september is een professionele coördinator aangesteld die maatjes en statushouders koppelt en trainingen geeft. Er is een whatsappgroep en een gezamenlijk intern mailsysteem.

Daarnaast krijgt de statushouder twee jaar begeleiding van vluchtelingenwerk over zaken als huisvesting, gezinshereniging, verzekeringen, inschrijven bij school en de huisarts en het aanvragen van een lening bij Duo om de inburgeringscursus te betalen.

De politiek is blij met de leer-werktrajecten bij restaurant Pippa’s, zorgorganisatie SHDH en Spaarnelanden. Zorg is er ook want hoeveel vluchtelingen vinden een baan? ,,90 procent komt toch niet aan het werk?”, zegt Frans Smit (OPH).

Hoewel ze veel hulp krijgen, vinden vluchtelingen sommige dingen lastig te begrijpen. Zo snapt Yousef Mansour (26) uit Syrië niet dat hij geen woning heeft, en anderen die later dan hij naar de Koepel zijn gekomen, wel.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.