Ongerustheid niet weg bij dorpsraad Rijsenhout

Bart Boele
Rijsenhout

,,Onze eerste indruk is geen geruststellende. Het lijkt erop dat gemeente en Tennet intensief samen opgetrokken hebben om het trafostation op locatie 2a te krijgen.’’ Dat stelt de dorpsraad van Rijsenhout na bestudering van documenten die de gemeente Haarlemmermeer onvrijwillig heeft gegeven.

Locatie 2a ligt bij het Konnetlaantje. Daar wil nutsbedrijf Tennet een enorm groot transformatorstation (twee- bij driehonderd meter) bouwen. De inwoners van Rijsenhout zijn daar tegen omdat het in hun ogen niet nodig is: verderop bij de Schipholspoorlijn is ook een geschikte locatie en daar woont bijna niemand.

De actiegroep Rijsenhout zegt NEE en de dorpsraad hebben een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur om van de gemeente documenten te krijgen. Ze willen daar onder andere het standpunt van de gemeente Haarlemmermeer uit lezen. De locatiekeuze van Tennet is duidelijk: zo goedkoop mogelijk, want dat moet het bedrijf van de overheid.

Het dorp stelt echter vraagtekens bij de medewerking die de gemeente aan die locatiekeuze geeft, omdat die de leefbaarheid van Rijsenhout niet ten goede komt en de gemeente zegt wel naar een verbetering te streven. Na eerste lezing concludeert de dorpsraad voorzichtig dat de gemeente wel erg veel met Tennet heeft samengewerkt met het oog op de omstreden locatie 2a.

Uit de documenten blijkt dat de rijksoverheid geen eenduidig standpunt heeft. Het ministerie van economische zaken steunt Tennet, maar het ministerie van infrastructuur heeft een ’nee’ uitgesproken over de bouw van een transformator in het verlengde van de parallelle Kaagbaan. Die startbaan is er nog niet en het is ook niet zeker of die er ooit komt, maar dit ministerie weigert medewerking aan projecten die deze tweede Kaagbaan onmogelijk maken. Een transformatorstation wordt door dit ministerie tot die categorie gerekend.

Uit een intern memo van de gemeente: ,,Dit in ogenschouw nemend willen wij het college vragen om contact te zoeken met de ministeries om nader in te gaan op het standpunt van het Rijk. Het is van belang dat het Rijk zo spoedig mogelijk met een inhoudelijke reactie komt, in het kader van de tijdsdruk. Binnen Tennet en Liander is de kwestie reeds voorgelegd aan de directie, die op hun beurt ook hun contacten met de betrokken ministeries zullen opschalen.’’

De dorpsraad en de actiegroep hebben een document nog niet: de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Tennet. De gemeente wilde die niet geven. De overeenkomst is nu opgevraagd bij Tennet.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.